logo ue 2

logo ue 1

Wykonawca w tygodniu od 22.08.2016 r. do 27.08.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania asfaltu lanego, podbudowy zasadniczej oraz układania krawężnika kamiennego ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach , PG5aS, MO5S, WO6S, WD8S, WO9S, MO11S, WO12S, WO13S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 15.08.2016 r. do 20.08.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania nawierzchni z kostki betonowej, humusowania oraz układania krawężnika kamiennego ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach , PG5aS, MO5S, WO6S, WD8S, WO9S, MO11S, WO12S, WO13S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 08.08.2016 r. do 13.08.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania krawężnika kamiennego, nawierzchni z kostki betonowej oraz warstwy technologicznej ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach PG5aS, MO5S, WO6S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO12S, WO13S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 01.08.2016 r. do 06.08.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania warstwy wiążącej, nawierzchni z kostki betonowej oraz nasypów ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach , PG5aS, MO5S, WO6S, WD7S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO12S, WO13S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Czwartek, 1 września 2016 
godzina 06:31
Początek strony