logo ue 2

logo ue 1

Wykonawca w tygodniu od 28.11.2016 r. do 03.12.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie nawierzchni z kostki betonowej, warstwy wiążącej oraz krawężnika kamiennego ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach PG5aS, MO5S, WO6S, PZ1S, PZ2S, WD8S, WO9S, MO11S, WO12S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 21.11.2016 r. do 26.11.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej, humusowania oraz warstwy technologicznej ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach PG5aS, WO6S, WD8S, WO9S, MO11S, WO12S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 14.11.2016 r. do 19.11.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie humusowania, obrzeży betonowych oraz nawierzchni z kostki betonowej ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach PG5aS, WO6S, WD8S, WO9S, MO11S, WO12S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Piątek, 9 grudnia 2016 
godzina 10:33
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women