logo ue 2

logo ue 1

Wykonawca w tygodniu od 17.10.2016 r. do 22.10.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie warstwy ścieralnej, humusowania oraz warstwy technologicznej ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach PG5aS, WO6S, WD8S, WD9S, MO11S, WO12S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 10.10.2016 r. do 15.10.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie krawężnika kamiennego, humusowania oraz robót brukarskich ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach PG5aS, WO6S, WD8S, WD9S, MO11S, WO12S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 03.10.2016 r. do 07.10.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania warstwy ścieralnej, nawierzchni z kostki kamiennej oraz robót brukarskich ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach PG5aS, WO6S, WD8S, WD9S, MO11S, WO12S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Niedziela, 23 października 2016 
godzina 14:53
Początek strony