logo ue 2

logo ue 1

Wykonawca w tygodniu od 19.09.2016 r. do 24.09.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej oraz nawierzchni z kostki kamiennej ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach PG5aS, MO5S, WO6S, WD8S, MO11S, WO12S, WO13S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 05.08.2016 r. do 10.09.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania warstwy wiążącej, nawierzchni z kostki kamiennej oraz układania krawężnika kamiennego ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach PG5aS, MO5S, WO6S, PZ1S, PZ2S, WD7S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO12S, WO13S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 29.08.2016 r. do 03.09.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania nawierzchni z kostki kamiennej, warstwy wiążącej oraz układania obrzeży betonowych ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach , PG5aS, MO5S, WO6S, WD8S, MO11S, WO12S, WO13S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Czwartek, 29 września 2016 
godzina 19:55
Początek strony