Wykonawca w tygodniu od 04.06.2016 r. do 09.07.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania krawężnika betonowego, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz nasypów ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach , PG5aS, MO5S, WO6S, WD7S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO13S oraz PG14S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 04.06.2016 r. do 09.07.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie stabilizacji, nasypów oraz nawierzchni z kostki betonowej ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach MO5S, WO6S, WD7S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO12S, WO13S oraz PG14S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 04.06.2016 r. do 09.07.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania warstwy technologicznej, nasypów oraz nawierzchni z kostki betonowej ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach MO5S, WO6S, WD7S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO12S, WO13S, PG14S oraz WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Piątek, 29 lipca 2016 
godzina 06:54
Początek strony