Wykonawca w tygodniu od 20.06.2016 r. do 25.06.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania nasypów, podbudowy zasadniczej oraz krawężnika kamiennego ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach MO5S, WO6S, WD7S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO12S oraz WO13S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 13.06.2016 r. do 18.06.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania nasypów, warstwy wiążącej oraz nawierzchni z kostki kamiennej ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach MO5S, WO6S, WD7S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO12S oraz WO13S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 06.06.2016 r. do 11.06.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania nasypów, warstwy wiążącej oraz ścieków muldowych i trójkątnych ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach WO6S, WD7S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO12S oraz WO13S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Sobota, 2 lipca 2016 
godzina 12:30
Początek strony