Wykonawca w tygodniu od 23.05.2016 r. do 28.05.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania nasypów, podbudowy zasadniczej oraz ustawienia krawężników kamiennych ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach MO5S, WO6S, WD7S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO12S oraz WO13S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 16.05.2016 r. do 21.05.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania nasypów, podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach MO5S, PZ1S, PZ2S, WO6S, WD7S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO12S, WO13S, PG14S oraz WD15S branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 09.05.2016 r. do 14.05.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego oraz nasypu ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach MO5S, PZ1S, PZ2S, WO6S, WD7S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO12S oraz WO13S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wykonawca w tygodniu od 02.05.2016 r. do 07.05.2016 r. prowadził roboty w branży drogowej m. in. w zakresie układania podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego oraz nasypu ponadto prowadzono roboty w branży mostowej na obiektach MO5S, PZ2S, WO6S, WD7S, WD8S, WO9S, WD10S, MO11S, WO13S i WD15S, branży wod-kan oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wtorek, 31 maja 2016 
godzina 01:07
Początek strony