laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Aktualności - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /obwodnicainow/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

logo ue 2

logo ue 1

W minionym tygodniu (od 15.06.2015 do 21.06.2015r.) w branży drogowej Wykonawca prowadził prace związane z odhumusowaniem, wykonaniem nasypu, wymianą gruntu oraz nasypem w ramach wymiany gruntu. W branży elektroenergetycznej i telematycznej Wykonawca prowadzi roboty ziemne mianowicie ułożenie przepustów i rur oraz wykopy. W branży wodno - kanalizacyjnej Wykonawca prowadzi roboty w zakresie odwodnienia wykopu, wykonania zgrzewów wraz z wycinaniem wypływki oraz zgrzewania rur ponadto wykonywane były prace w ramach wykopu pod montaż wodociągu, montaż rur oraz ułożenia rur. W branży mostowej Wykonawca prowadził roboty w zakresie profilowania wykopu. Poza robotami na budowie Wykonawca kontynuuje prace projektowe.

W minionym tygodniu (od 08.06.2015 do 14.06.2015r.) w branży drogowej Wykonawca prowadził prace związane z budową ciągów komunikacyjnych w zakresie wykonywania nasypu oraz profilowaniem i zagęszczaniem.  Na trasie głównej Wykonawca prowadził roboty związane z wymianą gruntu oraz wykonaniem nasypu w ramach wymiany gruntu.

ROBOTY DROGOWE

  • Odhumusowanie pod drogi technologiczne DD-20B, DD-15, DD-26, DK-15/25
  • Wykonanie nasypów pod drogi technologiczne DD-20B, DD-24, DD-19
  • Profilowanie i zagęszczenie DD-24
  • Wymiana gruntu DK15/25
  • Prace projektowe

ROBOTY DROGOWE

  • Odhumusowanie pod drogi technologiczne DD-19, DD-20b
  • Wykonanie nasypów pod drogi technologiczne DD-19, DD-24
  • Profilowanie i zagęszczenie DD-19, DD-26
  • Warstwa technologiczna – ułożenie gruzu DD-26
  • Prace projektowe

Piątek, 29 maja 2020 
godzina 16:01
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women