laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Postęp prac - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

Roboty drogowe:

Wzmocnienie pobocza z destruktu (łącznica M-1; łącznica M-2, DP 2441C km 0+018 - 0+087)
Pobocze z humusu (DD38)
Humusowanie skarp i rowów (rondo)
Humusowanie terenów płaskich (węzeł Markowice)
Montaż oznakowania pionowego (węzeł Markowice)
Wykonanie oznakowania poziomego (węzeł Markowice)
Nasadzenia drzew i krzewów (węzeł Markowice)
Montaż barier energochłonnych (łącznica M-1; łącznica M-2; DD38)
Prace porządkowe (węzeł Markowice)


 

Roboty drogowe:

Humusowanie rowów i skarp (łącznica M-1 km 0+230 - 0+400, łącznica M-2 0+000 - 0+260)
Układanie warstwy ścieralnej (DP 2441C JL i JP km 0+018 - 0+087; DD38 km 0+000 - 0+230; DD36 1+754 - 1+810; łącznice M-1 i M-2)
Prace porządkowe

Oświetlenie:

Montaż słupów oraz opraw oświetleniowych (DD38, łącznice M-1 i M-2)


 

Roboty drogowe:

Wykonywanie warstwy wiążącej z BA (łącznice M-1 i M-2)
Profilowanie skarp i rowów (rondo Markowice)
Humusowanie rowów (rondo Markowice)
Zasypka poboczy (DD38; DD36; łącznice M-1 i M-2)
Profilowanie i humusowanie rowów (łącznica M-2)
Wywóz nadmiaru humusu (węzeł Markowice)
Humusowanie terenów płaskich (węzeł Markowice)
Prace porządkowe (węzeł Markowice)

Oświetlenie:

Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe (DD38; łącznice M-1 i M-2)


 

Wykonanie podbudowy z KŁSM (DD38, łącznica M-1 km 0+240 - 0+400, łącznica M-2 km 0+000 - 0+240)
Wykonanie warstwy wiążącej (DD38 km 0+000 - 0+230, DD36 km 1+754 - 1+806)
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej (łącznica M-2 km 0+000 - 0+240, łącznica M-1 km 0+230 - 0+400)


 

Piątek, 3 kwietnia 2020 
godzina 19:57
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women