laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Postęp prac - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

ROBOTY DROGOWE:
• Odhumusowanie TG 18+000 - 19+000, DW412 0+400 - 0+500, TG 9+300 - 9+700, TG 11+600 - 11+710, TG km 11+600 - 11+710, TG km 9+300 - 9+700, TG km 10+800 - 10+900, TG 18+000 - 19+000, DD14 km 0+150 - 0+970, DD33 km 0+450 - 0+700
• Nasyp TG 15+800-15+890, TG 19+000 - 20+000, TG 8+600 - 9+000, TG km 15+150 - 15+500, TG 13+800 - 14+000, DD27 km 0+700 - 0+800, TG km 14+600 - 15+000, TG km 9+300 - 9+600, TG km 20+900 - 21+100, TG km 19+000 - 20+000, TG km 15+150 - 15+460, TG km 14+700 - 15+100, TG km 9+300 - 9+520, TG km 20+700 - 21+000, TG km 18+000 - 19+000,
• Wykop/rowy TG 19+000 - 20+000

ROBOTY WODNO – KANALIZACYJNE
• Wykopy pod montaż rurociągu, montaż rur przewodowych dn 160 Jacewo SW13
• Zgrzewanie rur pe dn 160 sdr 11 Jacewo SW13
• Zasypka wykopów, humusowanie terenów zielonych Balin SW9
• Montaż rur pe dn 160 sdr 17 Tupadły SW25
• Montaż rur drenarskich km 4+900 - 5+800, km 6+200 - 6+500
• Montaż studni betonowych km 4+900 - 5+800,
• Spawanie gazociągu w/c stal DN 200 (219,1x5,6) Kolizja nr 1A Latkowo
• Wykopy, montaż, zasypka - gazociąg s/c PE100 dn 125 PZ5-PZ1 Odcinek 4 Jacewo
• Wykopy pod montaż wodociągu, montaż rur przewodowych dn 160 Jacewo SW13
• Spawanie rur stalowych osłonowych dn 1100 Balin SW9
• Pobieranie próbki do badań laboratoryjnych Balin SW9
• Próba ciśnienia na rurze pe dn 500 Sikorowo SW22
• Ułożenie i montaż sieci kanalizacyjnej tłoczonej z rur PEHD100 Dz110 mm wraz z kształtkami, łącznikami i taśmą ostrzegawczą z drutem (KS 7) DW 252
• Spawanie gazociągu w/c stal DN 200 i 150 kolizja nr 1A, 1B
• Czyszczenie gazociągu, próba szczelności - gazociąg s/c Pe100 dn 125 Odcinek 4 Jacewo
• Zgrzewanie rur PE - gazociąg s/c odcinek 3 Jacewo
• Przepięcie nowowybudowanych sieci wodociągowych do istniejących sieci Sikorowo SW23, SW24, SW24.1
• Próba szczelności ciśnieniowa KS7 DW 252
• Wykonanie włączeń w istniejącą sieć na KS8
• Demontaż rurociągu Dn110 km 22+319
• Inwentaryzacja sączków drenarskich km 6+500 - 10+200
• Zdejmowanie humusu po trasie projektowanego gazociągu w/c DN150 Kolizja nr 1B
• Zgrzewanie rur DN125 PE - gazociąg s/c Odcinek 3 Jacewo
• Zasypka wykopów i porządkowanie terenu po przepięciu wodociągów Sikorowo SW23, SW24, SW24.1
• Zasypka wykopów po montażu rury dn 160 Jacewo SW13
• Wykonanie włączeń w istniejącą sieć na KS 5.2, KS 5.3, KS 7.1, KS7 km 10+250, DD16, DW252
• Izolacje spoin gazociągu w/c stal DN150 Kolizja nr 1B
• Przygotowania do przepięcia wodociągu, odkrywanie i lokalizacja istniejących węzłów i miejsca wcinek Balin SW10
• Montaż płóz dystansowych na rurach żeliwnych dn 800 Balin SW9
• Zgrzewanie i montaż rur pe dn 160 sdr 17 Przedbojewice SW25
• Zgrzewanie rur pe dn 90 sdr 17 Przedbojewice SW26
• Wykopy pod gazociąg s/c DN125PE Pz1-Pz11 odcinek 3 Jacewo

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Rozpoczęcie prac, prace przygotowawcze E-40
• Trwają prace związane z wykonaniem fundamentu pod słup nr 53. Pielęgnacja betonu. Demontaż dróg tymczasowych. Kolizja 21+974
• Układanie kabla, zasypywanie E-10
• Montaż ZK nN, montaż stacji napowietrznej, demontaż linii, zakończenie prac E-20
• Wyłączenie, posadowienie złącza, wykonanie mufy nN E-26
• Trwają prace związane z wykonaniem fundamentu pod słup nr 53. Wykonano 1 warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Kolizja 21+974
• Rozpoczęto prace związane z wykonaniem fundamentu nr 16; rozpoczęto prace zbrojarskie związane z prefabrykacją zbrojenia Kolizja w km 13+913 - 15+062
• Wyłączenie, wykonanie mufy SN oraz głowic w złączu, fazowanie zakończenie prac E-11
• Wykopy E-39
• Trwają prace związane z wykonaniem fundamentu pod słup nr. 53. Wykonano izolację przeciwwilgociową. Rozpoczęto zasypywanie fundamentu. Kolizja 21+974


 

ROBOTY DROGOWE:
• Odhumusowanie TG 17+000-17+700, TG 19+200-19+500, TG 13+280-13+480, TG 8+500-8+900, TG 8+900 - 9+300, TG 16+350 - 16+700, TG 19+000 - 20+000, TG 9+300 - 9+700, TG 12+350 - 16+650, TG 19+200 - 19+500, TG 16+200 - 16+700, TG 18+000 - 19+000, TG 9+700 - 10+000, TG 16+000 - 16+200, TG 17+700 - 18+000
• Nasyp TG 19+600-20+000, TG 20+900-19+500, TG 8+000-8+300, TG 11+700-12+400, TG 7+940 - 8+300, TG 16+350 - 16+450, TG 20+900 - 21+100, DD34 0+700 - 1+200, DD36 0+000 - 0+500, TG 8+600 - 8+900, TG 16+350 - 16+480, TG 19+300 - 19+500, DD34 0+400 - 0+700, TG 0+050 - 0+600, TG 8+900 - 9+300, TG 16+000 - 16+350
• Gruz DD15 0+000 - 1+000
• Wykop/rowy TG 20+000-20+400, TG 19+000-20+000

ROBOTY WODNO - KANALIZACYJNE
• Montaż węzła w-12,13 Sikorowo SW 24
• Próba szczelności Balin SW9
• Napełnianie rurociągu, odpowietrzanie Sikorowo SW22
• Wykopy, montaż rurociągu PE 110 Balin SW20
• Inwentaryzacja sączków drenarskich km 16+800-17+200
• Montaż studni betonowych km 19+300-22+000, km 7+200 - 7+500, km 7+500 - 8+500
• Zabezpieczenie sączków drenarskich km 19+300-22+000
• Rury osłonowe odcinek 1 Balin
• Zasypanie wykopów po przełączeniach do czynnego gazociągu odcinek 1 Latkowo
• Zdjęcie warstwy humusu pod gazociąg w/c DN200 (219,1x5,6 mm) kolizja 1 Latkowo
• Rozładunek rur kolizja 1 A kolizja 1 Latkowo
• Płukanie Balin SW9
• Transport materiału SW25, 26 (km 16+900)
• Ułożenie i montaż rury osłonowej PEHD SN 8 DN 200 (KS7) DW252 km 0+050
• Montaż rur drenarskich 200 m km 19+300-22+000
• Montaż rur drenarskich km 7+200 - 7+500, km 7+500 - 8+500
• Wykopy pod montaż wodociągu Tupadły SW 25, Jacewo SW13
• Montaż rur pe dn 160 sdr 17 Tupadły SW 25, Jacewo SW13
• Zasypka wykopów, obsypka komór wodociągowych Balin SW 9
• Montaż rur pe dn 225 sdr 11 Balin SW 12
• Zasypka komory na solankach Sikorowo SW 20-22
• Wykonanie podmurówek w komorze K2 Sikorowo SW 20-22
• Ułożenie i montaż sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur PEHD100 Dz110 mm wraz z kształtkami, łącznikami i taśmą ostrzegawczą z drutem (KS 7) DW 252 km 0+150
• Próba szczelności kanalizacji sanitarnej tłocznej KS 5.3 i KS 7.1 DD 16 0+060
• Spawanie gazociągu w/c stal DN 100 Sikorowo kolizja nr 2
• Wykopy pod gazociąg s/c PE100 dn 125 Jacewo odcinek 2
• układanie i zasypanie gazociągu s/c PE100 dn 125 Jacewo odcinek 2, odcinek 3, odcinek 4
• Wykonanie przejścia (wykopanie, zamontowanie, zasypanie) rura ochronna dz 168x5,6 pod istniejącą drogą pomiędzy Pz2 i Pz3 Sikorowo kolizja nr 2
• Zasypka wykopów, humusowanie terenów zielonych Balin SW9
• Zasypka wykopów Tupadły SW25
• Przygotowania do próba szczelności kanalizacji sanitarnej tłocznej KS 8 km 22+320
• Spawanie gazociągu w/c stal DN 200 (219,1x5,6) Kolizja nr 1 A Latkowo
• Wykopy pod montaż wodociągu, montaż rur osłonowych dn 250 i przewodowych dn 160 Jacewo SW13
• Zgrzewanie rur pe dn 160 sdr 11 Jacewo SW13
• Montaż rur osłonowych pe dn 250 Tupadły SW25
• Przygotowanie rurociągu do próby ciśnienia Sikorowo SW22
• Próba szczelności kanalizacji sanitarnej tłocznej KS 8 km 22+320
• Kanalizacja sanitarna tłoczna KS 5.2 - wykonanie obejścia studni S1 - KS 4.3 km 10+300
ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Rozpoczęcie prac, wykopy, układanie rur i kabla E19
• Rozpoczęcia prac, wykopy E26
• Zabetonowanie płyt dolnych fundamentu nr 53 Kolizja 21+974
• Dokończenie przebudowy, ułożenie kabli, zasypanie E19, E26
• Trwają prace związane z wykonaniem fundamentu pod słup nr 53. Zabetonowano trzon fundamentu. Kolizja 21+974
• Rozpoczęcie prac, wykopy E39
• Przygotowanie wykopu do rozwijania kabla E10
• Trwają prace związane z wykonaniem fundamentu pod słup nr 53. Pielęgnacja betonu Kolizja 21+974
• Wykopy E40 km 17+350
• Wykopy, układanie przepustów E 43-44 km 21+030 - 21+990
• Trwają prace związane z wykonaniem fundamentu pod słup nr 53. Pielęgnacja betonu. Demontaż dróg tymczasowych. Kolizja 21+974


 

BRANŻA DROGOWA

· Nasyp TG 7+600 - 7+800, DD30 0+600 - 1+100, TG 21+100 - 21+600, T1 16+681 - 16+681, TG 20+900 - 21+600, DD30 0+100 - 1+100, TG 7+400 - 7+800, TG 11+700 - 12+400, TG 16+300 - 16+800, TG 20+900 - 21+600, DD11 1+600 - 2+300, TG 7+940 - 8+300, TG 19+500 - 21+000, DD34 0+900 - 1+200, TG 8+000 - 8+300, TG 11+700 - 12+400
· Odhumusowanie TG 7+400 - 7+600, TG 19+500 - 19+600, DD34 0+750 - 0+900, TG 20+000 - 20+100, TG 16+300 - 16+400, WT 16+681 - 16+681, T2 16+681 - 16+681, TG 16+300 - 16+800, TG 19+950 - 20+050, TG 8+000 - 8+200, TG 16+900 - 17+700, TG 19+450 - 20+100, TG 8+200 - 8+500, TG 19+100 - 20+100, DD34 0+800 - 1+180, TG 8+500 - 9+000, TG 19+100 - 20+100, TG 13+280 - 13+480
· Odhumusowanie pod archeologię TG 11+800 - 11+920
· Rowy/wykop TG 21+300 - 21+900, TG 20+000 - 21+600, TG 7+600 - 7+720
· Wymiana gruntu TG 7+800 - 7+940

BRANŻA MOSTOWA
· Wykonanie pali fundamentowych WD8S

BRANŻA WODNO – KANALIZACYJNA
· Przygotowanie do próby szczelności - napełnianie rurociągu wodą Sikorowo SW24, 24.1, 23
· Montaż armatury w komorze K3 Balin SW9
· Napełnianie rurociągu do próby szczelności Sikorowo SW20
· Wykopy, montaż rurociągu PE 110 Balin SW12
· Ułożenie i montaż sieci kanalizacyjnej tłoczonej z rur PEHD100 SDR17 Dz110 mm wraz z kształtkami, łącznikami i taśmą ostrzegawczą z drutem (KS 8), (KS7) km 22+300, DW 252 km 0+150
· Ułożenie i montaż rur osłonowych PEHD DN 200 SN8 km 22+300
· Inwentaryzacja sączków drenarskich km 7+100 - 7+500, km 22+300, 17+000 – 18+200
· Ułożenie rur PE Dn 90, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem odcinek 1 od G6 do G7
· Przygotowanie rurociągu do próby szczelności Balin SW9
· Próba szczelności Sikorowo SW20, Balin SW9
· Wykopy pod montaż rury pe dn 110 Balin SW12
· Wykonanie przewiertu pod DK15 (rura osłonowa PE100 dn 160, rura przewodowa PE100 dn 90) odcinek 5.1 od G3 do G4
· Próba szczelności – zakończona Sikorowo SW 20, 23, 24, 24.1
· Gazociąg s/c dn 125 - przewiert PZ 7 do PZ 8 odcinek 4
· Gazociąg s/c dn 90 - zbadano drożność wybudowanego gazociągu, założono próbę szczelności odcinek 1
· Gazociąg w/c DN r100 (114,3*4,0) - rozwożenie rur i kształtek kolizja nr 2
· Płukanie, chlorowanie Sikorowo SW 23, 24, 24.1
· Napełnianie magistrali wodą, odpowietrzanie rurociągu Balin SW9
· Montaż węzła w komorze K-2 Sikorowo SW22
· Ułożenie i montaż rury osłonowej PEHD SN8 DN200 na istniejącej rurze kanalizacji tłocznej wraz z kompletem płóz i manszet DD16a km 0+020
· Montaż nawiertek dla przyłączy Sikorowo SW 23, 24, 24.1
· Napełnianie rurociągu, odpowietrzanie Sikorowo SW22
· Zabezpieczenie sączków drenarskich
· Wykopy pod rury osłonowe odcinek 1
· Wgrzanie siodeł do stopowania FITTING RAVETTI
· Montaż studni betonowych
· Rozwożenie rur i kształtek kolizja 1A i 1B
· Włączenie wybudowanego gazociągu s/c PE 100 dn 90 do istn. sieci gazowej odcinek 1 Latkowo
· Odpowietrzenie i nagazowanie wybudowanego gazociągu s/c PE 100 dn90 odcinek 1 Latkowo
· Zdjęcie warstwy humusu pod gazociąg w/c DN200 (219,1x5,6 mm) kolizja 1 Latkowo

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA

· T 42-46 układanie kabla, zasypywanie wykopu km 8+577
· Przygotowanie wykopu po pracach archeologicznych, podsypki, układanie rur E11 km 5+600 - 6+100; E 7 d.t.dk 15 km 0+965
· Rozpoczęcie wykonania fundamentu pod słup nr 53 Kolizja 21+974
· Ułożenie kabli SN, zasypanie, przygotowanie do murowania, zarobienie głowic E11 km 5+600 - 6+100; E 7 d.t.dk 15 km 0+965
· Prace porządkowe E11 km 5+600 - 6+100; E 7 d.t.dk 15 km 0+965
· Układanie kabla, prace porządkowe E21, 22
· Obłożenie kabla SN E 2d.t
· Przygotowanie przecisku E10
· Trwają prace związane z wykonaniem fundamentu pod słup nr 53. Rozpoczęto prace zbrojarskie Kolizja 21+974
· Wykonanie przecisku sterowanego E10
· Wykop, ułożenie kabla nN E20


 

BRANŻA DROGOWA
• Odwodnienie dróg technologicznych TG 16+000-21+600
• Odhumusowanie TG 19+800-20+000, 20+400-21+000, T2 0+000-0+100, TG 16+050-16+300, 16+350-16+550, TG 19+750-19+950, DW412 0+550-0+700, TG 7+600-7+700, 7+800-7+940, TG 7+500-7+600, TG 16+681-16+681, TG 20+400-20+600, TG 19+650-19+750, TG 7+400-7+500, TG 8+000-8+100, WT 16+681, DD34 0+600-0+750, TG 19+550-19+650
• Nasyp TG 19+750-19+950, TG 7+700-7+800, TG 19+550-19+750
• Wykop/rowy TG 20+300-21+600
• Nasyp w ramach wymiany gruntu TG 21+000-21+100
• Wymiana gruntu TG 7+800-7+940
BRANŻA MOSTOWA
• Wykonanie pali fundamentowych PG14S, WD8S
BRANŻA WOD – KAN
• Wykopy pod wodociąg i montaż rury PE dn 225 Sikorowo SW23
• Zasypka wodociągu Sikorowo SW 23, Sikorowo SW 24, Balin SW10
• Demontaż rury i ponowne zgrzewy Sikorowo SW21
• Zasypka wraz z zagęszczeniem urobku Balin SW9
• Wykonanie próby szczelności na wodociągu Balin SW10, Sikorowo SW21
• Montaż armatury w komorze K1 Balin SW9
• Zgrzewanie rury PE dn 630 Sikorowo SW20
• Ułożenie i montaż sieci kanalizacyjnej km 22+300
• Wykonanie próby szczelności gazociągu km 8+600
• Wykonanie fundamentu pod stację redukcyjno pomiarową do fabryki czekolady
• Pompowanie wody przy komorze K3 Balin SW9
• Wykopy kontrolne przy węźle W8 Balin SW9
• Montaż armatury w komorze wodomierzowej Sikorowo SW24
• Zgrzewanie rury dn 800 Balin SW9
• Wykopy pod montaż rury pe dn 110 Balin SW12
• Ułożenie i montaż rur osłonowych km 22+300
• Zgrzewanie rur odcinek 1 i 5.1
• Przygotowanie do próby szczelności Sikorowo SW23, 24, 24.1
• Montaż armatury w komorze K3 Balin SW9
• Napełnienie rurociągu do próby szczelności Sikorowo SW20
• Wykopy, montaż rurociągu Balin SW12
• Ułożenie rur PE dn 90, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem Odcinek 1 od G6 do G7
MELIORACJA
• Inwentaryzacja sączków drenarskich km 7+500 do 8+500, km 21+700 do 22+400, km 7+100-7+500, km 19+600-19+300, km 18+000-18+200, km 18+200-18+500
ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• T42-46 telekomunikacja, ułożenie kabli częściowo, układanie rur, przewierty, szykowanie wykopów, podsypka, układanie rur, posadowienie studni km 8+577
• E19 – E21 – montaż przepustów, bednarki i wtórnika światłowodowego km 8+410, 8+580, 8+870
• Przepinka kabla, demontaż linii napowietrznej T 62-69
• Prace wykończeniowe T 70-72, km 0+140-0+152, km 6+413-6+416
• Demontaż słupów linii – usunięcie awarii telekomunikacyjnej km 14+073-14+183


POSTĘP ROBÓT
ROBOTY DROGOWE
• Odhumusowanie TG 20+400-21+000, TG 20+100-20+300, DD 34 0+500-1+100, TG 21+000-21+600, TG 8+000-8+100, DD30 1+000-1+344, DD340+000-1+184, TG 20+300-20+600, 16+100-16+300
• Nasyp TG 21+300-21+600, DD15 0+000-1+000, DD15 1+000+1+700, DD11 1+600-1+900, DD36 0+000-0+500
• Wymiana gruntu TG21+000-21+100,7+800-7+900
• Nasyp w ramach wymiany gruntu TG21+000-21+300, TG 21+000-21+100
• Profilowanie i zagęszczenie TG 21+000-21+300, TG 21+000-21+300
• Układanie gruzu DD15 1+000-1+760
• Wykop rowów TG 21+300-21+600

• ROBOTY WOD – KAN

• Montaż rur Sikorowo SW 20-22, Balin SW 9, 10
• Wykopy pod wodociąg i montaż rury Sikorowo SW 23, SW 10
• Przygotowanie SW21 do próby szczelności odcinek K1 do K3
• Przygotowanie SW10 do próby szczelności Balin SW10
• Napełnienie rurociągu SW21 wodą odcinek K1 do K3
• Ułożenie i montaż rur osłonowych wraz z kompletem płóz i manszet DD16 km 0+045
• Inwentaryzacja sączków drenarskich km 7+500-8+500,21+000-19+700, 21+700-22+400
• Wykop pod gazociąg s/c de 90 na odcinku PZ1 do PZ5 Balin PZ1-PZ5, km 6+300-6+400
• Montaż przepustnicy i odwadników kom k2 Sikorowo SW 20-22
• Ułożenie i montaż sieci kanalizacyjnej tłoczonej z kształtkami, łącznikami i taśmą ostrzegawczą z drutem DD16 0+050, 0+045
• Demontaż zbiorników bezodpływowych DD88 km 0+400
• Zgrzewanie rur Balin PZ1 – PZ5, km 6+300-6+400, Balin SW9
• Przygotowanie komory K2 do montażu armatury Sikorowo SW 20-22
• Przygotowanie do próby szczelności rurociągów kanalizacji sanitarnej tłoczonej km 10+250
• Ułożenie i zgrzewanie rur kolizja 1 s/c km 10+250
• Zasypka wraz z zagęszczeniem Sikorowo SW 23,24, Balin SW9
• Montaż armatury w komorze Balin SW9
• Przebudowa urządzeń melioracyjnych km 7+500-8+000, 21+000-19+000
• Próby szczelności rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej km 10+250
• Montaż gazociągu s/c DN90 PE wraz z zasypką i zagęszczeniem km 6+300-6+400

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Telekomunikacja T 42-46 km 8+577
• Przepinka kabli telekomunikacyjnych T 62-69
• Prace przygotowawcze – wykopy, przewierty T 42-46
• Prace przygotowawcze – wykopy, przewierty, posadowienia złącz E-20
• Obróbka studni kablowych km 6+413-6+416, 21+670-21+680

Niedziela, 22 kwietnia 2018 
godzina 17:28
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women