laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Postęp prac - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

BRANŻA DROGOWA
• Układanie przepustów drogowych TG,
• Nasyp TG, DD, L1, L2
• Geosyntetyk – wzmocnienie nasypu TG
• Odhumusowanie J1, J2, L3, L4, TG
• Wykop/rowy J2
• Droga technologiczna z gruzu DD
• Stabilizacja podłoża TG
• Ulepszone podłoże TG
BRANŻA MOSTOWA
• Deskowanie oraz zbrojenie ramy żelbetowej jezdnia prawa i lewa PG5aS
• Izolacja cienka ław fundamentowych; Zasypka ław fundamentowych WO6S
• Wykop pod materac kruszywowy pod drogą dojazdową; Wykonanie materaca kruszywowego PZ1S
Wykop pod materac kruszywowy pod drogą dojazdową PZ2S
• Zbrojenie ustroju nośnego; Osadzenie wpustów, sączków oraz kotew talerzowych WD7S
• Zasypka ław fundamentowych WD8S
• Układanie mieszanki betonowej korka podpory A; Zbrojenie ławy fundamentowej podpory B MO11S
• Wykonanie stabilizacji pod ławą fundamentową WO12S
• Zbrojenie przyczółków podpory P1 i P2 WO13S
• Przygotowanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego; Deskowanie ustroju nośnego na odkładzie WD15S

BRANŻA WOD-KAN
• Montaż wpustów betonowych TG, DK
• Wykonanie przykanalików DK15

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA
• Układanie kanału technologicznego c.d. - wykopy, układanie 4xrura RHDPE fi 110/6,3, układanie kabla sygnalizacyjnego, zasypywanie wykopów km 13+500 - 14+300, km 14+000 - 15+700, km 13+800 - 12+000


BRANŻA DROGOWA
• Układanie przepustów drogowych TG, DD, DW
• Nasyp TG, DD
• Nasyp – zagęszczenie TG
• Odhumusowanie DD
• Geosyntetyk – wzmocnienie nasypu TG
BRANŻA MOSTOWA
• Deskowanie oraz zbrojenie ramy żelbetowej jezdnia prawa PG5aS
• Deskowanie oraz zbrojenie ławy fundamentowej podpory C jezdnia lewa; Układanie mieszanki betonowej ławy fundamentowej podpory C jezdnia lewa; Izolacja cienka ław fundamentowych WO6S
• Montaż deskowania ustroju nośnego; Zbrojenie ustroju nośnego WD7S
• Izolacja cienka ław fundamentowych; Zasypka ław fundamentowych WD8S
• Deskowanie przyczółka podpory A; Układanie mieszanki betonowej przyczółka podpory A WD10S
• Montaż zbrojenia oraz deskowania ław fundamentowych; Układanie mieszanki betonowej ławy fundamentowej podpory P1 jezdnia prawa P2 jezdnia lewa WO13S
• Przygotowanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego WD15S
• Deskowanie ławy fundamentowej; Układanie prefabrykowanych elementów żelbetowych PPD07-1

BRANŻA WOD-KAN
• Montaż wpustów betonowych DW, TG
• Wykonanie przykanalików DK15, DW, L1

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA
• Układanie kanału technologicznego c.d. - wykopy, układanie 4xrura RHDPE fi 110/6,3, układanie kabla sygnalizacyjnego, zasypywanie wykopów km 14+000 - 15+700; km 20+000-22+960


BRANŻA DROGOWA
• Układanie przepustów drogowych TG, DD
BRANŻA MOSTOWA
• Deskowanie oraz zbrojenie ramy żelbetowej jezdnia prawa PG5aS
• Uzbrojenie oraz deskowanie ławy fundamentowej podpora A,B,C jezdnia lewa WO6S
• Montaż deskowania ustroju nośnego WD7S
• Montaż deskowania korpusów przyczółków; Układanie mieszanki betonowej przyczółka podpory C WD10S
• Wykonanie wykopu pod korek betonowy wraz z osuszeniem wykopu MO11S
• Wykonanie wykopu pod stabilizację podpory P2 WD12S
• Kucie pali fundamentowych; Montaż zbrojenia ław fundamentowych WO13S
• Przygotowanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego WD15S
• Wykonanie wykopu pod ławę fundamentową PPD07-1
BRANŻA WOD-KAN
• Montaż wpustów betonowych DK25, L1, L2
• Wykonanie przykanalików DK25

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA
• Układanie kanału technologicznego c.d. - wykopy, układanie 4xrura RHDPE fi 110/6,3, układanie kabla sygnalizacyjnego, zasypywanie wykopów km 20+000 - 20+960


BRANŻA DROGOWA
• Układanie przepustów drogowych TG, L2

BRANŻA MOSTOWA
• Deskowanie oraz zbrojenie ramy żelbetowej jezdnia prawa PG5aS
• Układanie mieszanki betonowej ławy fundamentowej podpora B jezdnia prawa, zbrojenie oraz deskowanie ławy fundamentowej podpora C jezdnia prawa WO6S
• Montaż deskowania ustroju nośnego WD7S
• Montaż deskowania korpusów przyczółków, Układanie mieszanki betonowej słupów podpory B WD10S
• Wykop ławy fundamentowej podpory B MO11S
• Układanie mieszanki stabilizacji podpory P1 WD12S
• Wykop ław fundamentowych WO13S
• Układanie mieszanki betonowej ścianki zaplecznej podpory P2 WD15S; Zbrojenie oraz deskowanie korpusu podpory P2 – 95%

BRANŻA WOD-KAN
• Montaż wpustów betonowych DK25, L1, L2
• Wykonanie przykanalików DK25, L1, L2

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA
• Układanie kanału technologicznego c.d. - wykopy, układanie 4xrura RHDPE fi 110/6,3, układanie kabla sygnalizacyjnego, zasypywanie wykopów km 20+000 - 20+900


 

BRANŻA DROGOWA
• Układanie przepustów drogowych TG, DD11A, DD29

BRANŻA MOSTOWA
• Deskowanie oraz zbrojenie ramy żelbetowej jezdnia prawa PG5aS
• Zbrojenie ławy fundamentowej podpora A i B, deskowanie ławy fundamentowej podpory A jezdnia prawa; podpora B jezdnia prawa i lewa WO6S
Montaż deskowania ustroju nośnego na podkładzie; pielęgnacja korpusu podpory nr 1 WD7S
• Układanie mieszanki betonowej podpory C, demontaż deskowania ławy fundamentowej podpory C WD8S
• Pielęgnacja betonowej ławy fundamentowej podpory B nitka lewa WO9S
• Zbrojenie korpusów podpór WD10S
• Pogrążanie ścianki szczelnej podpory A, Wykop ław fundamentowych MO11S
• Demontaż deskowania ramy żelbetowej jezdnia lewa oraz prawa PG14S
• Zbrojenie oraz deskowanie korpusu podpory P2 WD15S

BRANŻA WOD-KAN

• Montaż wpustów betonowych Dn500 km 18+000-22+000, DK25, L1, L2
• Wykonanie przykanalików Dn160 Dn200 km 18+000-22+000, L1, L2

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA
• Układanie kanału technologicznego c.d. - wykopy, układanie 4xrura RHDPE fi 110/6,3, układanie kabla sygnalizacyjnego, zasypywanie wykopów; montaż puszek w studniach SKO-1, pomiar kabla sygnalizacyjnego km 18+810-20+000; 4+600-18+810

Niedziela, 20 stycznia 2019 
godzina 18:09
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women