laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Postęp prac - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

ROBOTY DROGOWE
• Nasyp T1, DW, TG, L1, L2, T3, DD
• Odhumusowanie TG, DW, DD
• Podbudowa zasadnicza TG
• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie TG
• Ułożenie gruzu DD
• Warstwa technologiczna TG

ROBOTY MOSTOWE
• Ułożenie mieszanki betonowej ław fundamentowych PZ1S
• Wykop pod ławy fundamentowe PG5aS, PG14S
• Zbrojenie ław fundamentowych PG14S, PZ2S
• Demontaż deskowania ław fundamentowych, wykonanie warstwy gruntującej pod izolację cienką PZ1S
• Wykonanie izolacji cienkiej ław fundamentowych, wykonanie zasypki ław fundamentowych PZ1S
• Zbrojenie ław fundamentowych, deskowanie ław fundamentowych PG14S
• Próbne obciążenia pola fundamentowego WD7S, WD15S, WO9S
• Montaż konstrukcji płaszczowej z blachy falistej PZ1S
• Układanie mieszanki betonowej ławy fundamentowej, zbrojenie ław fundamentowych PG14S
• Wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe, wykonie betonu podkładowego ław fundamentowych PG5aS

ROBOTY WODNO – KANALIZACYJNE
• Wykop i montaż wodociągu wody surowej pe dn 160 Miechowice SW17
• Montaż łuków i tulei dn 400 Miechowice SW18
• Montaż słupków sygnalizacyjnych i obetonowanie skrzynek do zasuw Przedbojewice SW25/26, Marulewy SW14, Marulewy SW15, Jacewo SW13, Balin SW13
• Montaż rury osłonowej PP dn 250 na istniejącym rurociągu Przedbojewice SW26
• Wykonanie rurociągu PCV fi 160 5+800-5+785
• Izolowanie spoin wybudowanego gazociągu w/c DN200 1A Latkowo
• Demontaż gazociągu w/c DN200 wyłączonego z eksploatacji 1A Latkowo
• Zasypka kolumn wentylacyjnych dla rury ochronnej gazociągu w/c DN200 1A Latkowo km 5+700 obwodnica, km 1+400 DK15
• Wykonanie rurociągu PCV fi 160 5+800-5+785
• Montaż zasuwy dn 400 Miechowice SW18, Miechowice SW17
• Montaż modułów GSM Sikorowo SW20/22
• Budowa przykanalików z rur SN8 fi160 km 17+000-19+000
• Izolacje spawów kolizja nr 2 Sikorowo, kolizja nr 3 Sikorowo, kolizja 1A Latkowo
• Montaż fittingów na czynnym gazociągu w/c Dn 150 kolizja 1B Latkowo
• Przygotowanie i montaż armatury do przeprowadzenia próby ciśnienia Miechowice SW18, Miechowice SW17
• Demontaż gazociągu w/c DN150 wyłączonego z eksploatacji kolizja 1B Latkowo
• Włączenie do czynnej sieci gazowej w/c DN150 kolizja 1B Latkowo
• Wykopy pod montaż rury pe dn 400, zerwanie asfaltu Trzaski SW16
• Demontaż gazociągów wyłączonych z eksploatacji DN 150 kolizja 1B Latkowo
• Zagęszczenie gruntu na trasie obwodnicy po zdemontowanych gazociągach DN 200 kolizja 1A Latkowo
• Zagęszczenie gruntu na trasie obwodnicy po zdemontowanych gazociągach DN 150 kolizja 1A Latkowo
• Naprawa uszkodzonych drenaży w czasie demontażu gazociągów wyłączonych z eksploatacji kolizja 1A Latkowo, kolizja 1B Latkowo

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Przepięcie linii SN, zakończenie prac km 14+200 i DP 2567C km 0+360 E-5 d.t., E6 d.t. kolizja E36 I E37
• Wykopy km 10+317 kolizja T47-T54, 12+070-12+700 E32, 10+317 T47-T54, km 11+370 Kolizja E-27
• Przepięcie kabli DK15 TW27-TW31, DK15 km 1+700 TW27-TW31
• Przepięcia linii, prace porządkowe DK15 kolizje nr T22, T26, T33, T33a, T34, T39
• Wykonanie wykopów liniowych, ułożenie pierwszej i drugiej warstwy rur RHDPE fi 110/6,3, podsypki, nasypki, zasypanie wykopów gruntem rodzimym, porządkowanie terenu km 16+900 (-30mb) w kierunku km 17+700, km 6+100 w kierunku km 6+400
• Przepinka kabli, zakończenie prac dk nr 15 kolizje TW-27 (11d)-TW-31 (11d)
• Montaż i stawianie słupa kratowego nr 21 kolizja w km 17+685
• Montaż i stawianie słupa kratowego nr 20 kolizja w km 17+685
• Wbudowanie studni SKO-2 km 12+000-11+100
• Montaż przewodów roboczych i odgromowych w przęsłach 19-20 oraz 21-22 kolizja w km 17+685
• Montaż przewodów fazowych w sekcji 52-53 Kolizja w km 21+974
• Wykonanie wykopów liniowych, ułożenie pierwszej i drugiej warstwy rur RHDPE fi 110/6,3, podsypki, nasypki, zasypanie wykopów gruntem rodzimym, porządkowanie terenu km 16+900 (-30mb) w kierunku km 17+700, km 6+100 w kierunku km 6+400
• Montaż mostków na słupie 53 i 54 kolizja w km 21+974

ROBOTY DROGOWE
• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie TG
• Nasyp TG, DD, L1, L2
• Odhumusowanie DD, TG
• Wykop L1, L2, DD
• Wzmocnienie podłoża TG
• Stabilizacja TG
• Podbudowa zasadnicza TG
ROBOTY MOSTOWE
• Wykonanie materaca kruszywowego pod ciągiem głównym wzmocnionego geosiatką PZ1S, PZ2S
• Kucie pali betonowych WD7S
• Ułożenie mieszanki betonowej betonu podkładowego PZ1S
• Wykonanie wykopu pod materac kruszywowy PZ2S
• Zbrojenie ław fundamentowych PZ1S
• Zbrojenie oraz deskowanie ław fundamentowych PZ1S
• Wykonanie materaca kruszywowego pod ciągiem głównym wzmocnionego geosiatką, Wykonanie betonu podkładowego ław fundamentowych pod ciągiem głównym PZ2S
• Wykopy pod ławy fundamentowe PG5aS
• Zbrojenie ław fundamentowych PG14S

ROBOTY WODNO – KANALIZACYJNE
• Zgrzewanie rury pe dn 400 Trzaski SW16
• Zgrzewanie rury pe dn 160 Miechowice SW 17, Trzaski SW16
• Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem urobku Trzaski SW16
• Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem urobku Sikorowo SW20/22, Marulewy SW 14
• Montaż studzienki sygnalizacyjnej dn 1000 Sikorowo SW20/22
• Wykonanie włączeń w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) DW252 km 0+900
• Montaż kolumn wentylacyjnych na rurze ochronnej gazociągu w/c DN200 Kolizja nr 1A Latkowo
• Montaż kolumn wentylacyjnych na rurze ochronnej gazociągu w/c DN150 Kolizja nr 1B Latkowo
• Przygotowanie wodociągu do przepięcia Marulewy
• Montaż drabin złazowych w komorach Sikorowo SW20/22
• Kanalizacja sanitarna - prace porządkowe DW252 km 0+900
• Demontaż istaniejącego gazociągu s/c PE de 90 oraz wywózka rur do RDG Inowrocław Odcinek 5.1 Latkowo
• Wykopy i izolacje fittingów Kolizja nr 1A Latkowo, Kolizja nr 1B Latkowo
• zdjęcie próby szczelności gazociągu w/c DN200 Kolizja nr 1A Latkowo
• Osuszanie gazociągu w/c DN200 Kolizja nr 1A Latkowo
• Montaż armatury na nowych przyłączach Marulewy SW 14
• Wykonanie wylewek betonowych na dnie komór Sikorowo SW20/22
• Demontaż rur PE De90 Balin
• Prace związane z włączeniem do czynnego gazociągu odcinka Dn200 Kolizja nr 1A
• Przepięcie wodociągu Marulewy SW 14
• Obetonowanie skrzynek do zasuw Sikorowo SW23/24
• Demontaż zbiorników bezodpływowych dwukomorowych (szamb) przy DP 2567C
• Włączenie wbudowanego gazociągu w/c dn 200 do czynnego gazociągu w/c DN200 Kolizja nr 1A Latkowo
• Wykop i montaż wodociągu wody surowej pe dn 160 Miechowice SW17
• Montaż rury przewodowej pe dn 400 w rurze osłonowej pp dn 700 Miechowice sw18
• Montaż słupków sygnalizacyjnych i obetonowanie skrzynek do zasuw Sikorowo SW20
• Prześwietlenie spoin wybudowanego gazociągu w/c DN 200 Kolizja 1A Latkowo
• Zasypka wykopów Kolizja 1A Latkowo
• Montaż i podłączenie kolumn wentylacyjnych do rury ochronnej w/c DN 200 Kolizja 1A Latkowo

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Kontynuacja przepięcia linii Kolizje T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, TW-27, TW-28, TW-29, TW-30, TW-31, TW-32, TW-32a, T-33, 33a, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39
• Zarobienie głowic SN, pomiary SN km 11+370 Kolizja E-27
• Przewiert sterowany km 0+950 Kolizja E-14; km 6+400 Kolizja E-17
• Wykonanie wykopów liniowych, podsypka z piasku, ułożenie pierwszej warstwy rur RHDPE fi 110/6,3, nasypka z piasku 3-5cm, ułożenie drugiej warstwy rur RHDPE fi 110/6,3, nasypka z piasku 3-5cm, zasypanie wykopów gruntem rodzimym, porządkowanie terenu km 12+700-12+300 Ta 51 - Ta 53
• Przepięcie linii SN, zakończenie prac km 21+990 Kolizja E-44, km 19+370 Kolizja E-42, km 11+370 Kolizja E-27, km 12+040 E31
• Montaż i stawianie słupa nr 53 Kolizja w km 21+974
• Wykonanie wykopów liniowych, ułożenie pierwszej i drugiej warstwy rur RHDPE fi 110/6,3, podsypki, nasypki, zasypanie wykopów gruntem rodzimym, porządkowanie terenu km 11+500 do 11+200 Ta 41 - Ta 43
• Wykopy km 10+317 Kolizje T-47 (21a) - T-54 (21a)
• Demontaż słupa przelotowego nr 53 Kolizja w km 21+974
• Montaż przewodów fazowych i odgromowych w przęśle 53-54 Kolizja w km 21+974
• Wykonanie wykopów poprzecznych, ułożenie pierwszej i drugiej warstwy rur RHDPE fi 110/6,3, podsypki, nasypki, zasypanie wykopów gruntem rodzimym, porządkowanie terenu km 19+600 (-30mb) w kierunku km 19+500
• Wykonanie wykopów poprzecznych, ułożenie pierwszej i drugiej warstwy rur RHDPE fi 110/6,3, podsypki, nasypki, zasypanie wykopów gruntem rodzimym, porządkowanie terenu km 16+915 (-30mb) w kierunku km 16+800
• Przepięcie linii, prace porządkowe dk nr 15 Kolizje: T-22(11a) - T-26(11c); T-33,33a (11e), T-34(11e) - T-39(11f)
• Demontaż fundamentów słupa przelotowego nr 53 Kolizja w km 21+974
• Montaż przewodów fazowych w sekcji 52-53 Kolizja w km 21+974
• Wykonanie wykopów liniowych, ułożenie pierwszej i drugiej warstwy rur RHDPE fi 110/6,3, podsypki, nasypki, zasypanie wykopów gruntem rodzimym, porządkowanie terenu km 16+900 (-30mb) w kierunku km 17+700, km 6+100 w kierunku km 6+400
• Montaż mostków na słupie 53 i 54 kolizja w km 21+974


ROBOTY DROGOWE

Warstwa technologiczna TG JL 7+400-7+900, 8+360-8+550, TG km 6+720 - 7+020
• Nasyp TG 14+000-14+400, TG JL 15+500 - 15+700, TG km 14+200 - 14+600, TG km 16+000 - 16+200, TG km 13+600 - 13+700, DD22B km 0+350 - 0+410, DD19 km 0+600 - 0+720

• Podbudowa zasadnicza AC22P 35/50 TG JL km 21+400 - 21+550

• Odhumusowanie TG 14+000-14+400, TG km 14+200 - 14+600, DD22B km 0+350 - 0+410

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie TG JL 20+720-21+400
• Wykop TG 12+000-12+300

ROBOTY MOSTOWE

Wykonanie pali betonowych SDP WO6S

Kucie pali fundamentowych PG14S

Realizacja platformy po wykonanie pali WD10S

Wykopy pod materac kruszywowy PZ1, PZ2

Wykonanie pali fundamentowych betonowych SDP WO13S

Wykop oraz układanie mieszanki betonowej betonu podkładowego ław WD7S

Mobilizacja firmy KELLER w celu wykonania pali fundamentowych CFA WD10S

ROBOTY WODNO -€“ KANALIZACYJNE

• Demontaż rury DN 500 Sikorowo sw 20

• Demontaż rury stalowej DN 400 Sikorowo SW 22

• Montaż rur osłonowych DN 700 Miechowice SW 18

• Montaż rur osłonowych DN 300 Miechowice SW 17

• Ułożenie i montaż sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 DN 200mm DW 252 km 0+900

• Włączenie w istniejący gazociąg W/c DN 100 Kolizja nr 3 Sikorowo

• Zgrzewanie rury pe dn 500 Sikorowo sw 22

• Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem urobku Trzaski SW16, Miechowice SW 17

• Zasypka wykopów po włączeniach Kolizja nr 2 Sikorowo; km 14+000 - 14+100; 14+600 - 14+700

•Montaż kolumny wydmuchowej Kolizja nr 3 km 15+100 - 15+200

•Przygotowanie do próby szczelności Kolizja 1B

•Demontaż gazociągu Kolizja nr 3 km 15+000 - 15+300

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA

• Układanie kabli i zasypywanie rowów kablowych, prace porządkowe TW - 27 - TW32a

•Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem uziemienia stanowiska nr 19 kolizja km 13+913-15+062

• Zakończenie prac fundamentowych na stanowisku nr 21 kolizja km 17+685

• Rozpoczęto prace fundamentowe na stanowisku nr 20 km 17+685

• Przestawienie słupa i oprawy z demontażu km 14+100; Kolizja E-35

• Ułożenie kabli SN km 12+040; Kolizja E-31, km 11+370; Kolizja E-27

• Wykonano uziemienie stanowiska nr 19 Kolizja km 13+913-15+062

• Wykonano uziemienie stanowiska nr 21 Kolizja km 17+685

• Zakończono prace fundamentowe, wykonano uziemienie - stanowisko 20 Kolizja km 17+685

• Posadowienie 2 słupów, wyłączenie i przepięcie linii nN km 14+100 droga dp 2567C Kolizja E-34

• Montaż i stawianie słupów przelotowych kolizja km 13+913-15+062

• Wykonanie wykopów, ułożenie rur, zasypanie wykopów, porządkowanie km 12+100


ROBOTY DROGOWE
• Warstwa technologiczna gr. 10 cm TG JL 18+300-19+000, 19+540-19+700, TG JP 19+540-19+700, TG JL 20+700-21+350, TG 9+200-9+500, TG 9+700-10+000, TG 7+200-7+310, 7+400-7+700
• Wykop TG 10+800-10+900, TG 11+000-11+100
• Frezowanie DP 2567C 0+000-0+463, objazd
• Nasyp TG 19+800-20+000, 13+700-13+780, 15+700-15+800, 9+500-10+000, 12+800-13+000, TG 7+200-7+600, 11+500-11+700, 8+350-8+500, TG 10+000-10+150, 12+600-12+800, 20+000-20+250, 15+600-15+800, DD28 0+400-0+500, TG 16+000-16+200, 15+400-15+600, 13+500-13+600, 10+000-10+300, 10+900-11+000, TG 10+100-10+300, 15+950-16+200, 15+100-15+400, 14+000-14+100
• Gruz objazd DP 2567C
• Odhumusowanie TG 10+500-10+700, TG 14+000-14+100, 13+100-13+400
• Warstwa mrozoochronna TG JL 9+500-9+720
• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie TG JP 8+000-8+350, 8+650-9+250, TG JP 20+720-20+850, 21+000-21+090, JL 20+720-20+870

ROBOTY MOSTOWE
• Wykonywanie pali betonowych SDP PS5aS, WO 6S
• Kucie pali fundamentowych PG 14S
• Realizacja platformy po wykonanie pali WD10S
• Wykopy pod materac kruszywowy PZ1
• Wykonanie pali betonowych SDP, dokończenie platformy pod wykonanie pali SDP WO 6S
• Profilowanie podłoża pod beton podkładowy ław fundamentowych WD 15s
• Realizacja platformy po wykonanie pali WO 13S, WO 10S
• Wykonanie wykopu pod beton podkładowy WD 15S
• Wykonywanie wykopu pod beton podkładowy oraz układanie mieszanki betonowej betonu podkładowego w osi P1 i P2 PG 14S
• Platforma robocza pod stanowisko palownicy WO 13s

ROBOTY WODNO – KANALIZACYJNE
• Demontaż nieczynnych sieci oraz wody przemysłowej Sikorowo sw 21
• Przygotowanie wodociągu próby ciśnienia Marulewy SW 14, SW 16.1
• Nakładanie warstwy izolacyjnych na pokrycie komory K15 Sikorowo SW 22
• Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem urobku Marulewy SW 14, SW 16.2
• Kanalizacja sanitarna-prace przygotowawcze do wykonania przewiertów oraz dostaw i rozładunek DK 252 km 0+900
• Izolacje fundamentów rur wydmuchowych Kolizja nr 2 Sikorowo
• Podłączenie pod zbieracze 5+900-17+200
• Montaż studni po przewiertach 5+900-17+200
• Izolacje spoin Kolizja nr 2 Sikorowo km 14+020-14+140
• Zasypka łuków i gazociągu W/C DN 100 Kolizja nr 1A Latkowo; Pz1-Pz2 km 15+600 i 15+700
• Montaż komory żelbetowej Sikorowo sw 20
• Przygotowanie wodociągu do przepięcia w istniejącą sieć Marulewy SW 15
• Kanalizacja sanitarna- prace przygotowawcze do wykonania przewiertów sterowanych fi 160 i 280 DW 252 km 0+900
• Wsparcie dennic DN 100 zaślepienie wybudowanego odcinka gazociągu i przygotowanie do próby szczelności Kolizja nr 2 Sikorowo
• Montaż armatury w komorze K3 Sikorowo sw 20
• Wykonanie zgrzewów na rurociągu pe dn 630 Sikorowo SW 20
• Próba ciśnienia na 1,0 Mpa Marulewy SW 14, SW14.1
• Przepięcie wodociągu Marulewy SW 15
• Kanalizacja sanitarna-wykonanie przewiertów sterowanego PE fi 280 DK 252 km 0+900
• Próba szczelności gazociągu w/c dn 150 Kolizja nr 2 Sikorowo
• Zasypka wykopów Kolizja nr 3 Sikorowo, Marulewy SW 15
• Montaż armatury w komorze K1 Sikorowo sw 20
• Montaż rur osłonowych dn 700 Trzaski SW 16
• Montaż sieci kanalizacyjnej tłoczonej z rur PEHD100 DN 160 DK 252 km 0+900
• Próba szczelności gazociągu w/c dn 100 Kolizja nr 3 Sikorowo
• Montaż armatury w komorze K15 Sikorowo sw 22
• Wykonanie połączeń laminowanych na rurociągu DN 500 Sikorowo SW 20
• Montaż rur osłonowych Trzaski SW 16, Marulewy SW 17
• Montaż kolumn wentylacyjnych Kolizja nr 2 i 3 Sikorowo,
• Montaż słupów pomiarowych Kolizja nr 2 i 3 Sikorowo

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Kontynuacja prac związanych z kopaniem i poszerzaniem wykopów, układanie rur, układanie kabla XZtKMXPW 50x4x0,8 oraz XZtKMXPW 25x4x08 T35 km 0+800; T36 km 0+300 - 0+600; T37 km 0+250; T38 km 0+250; T39 km 0+260
• Prace związane z wykonaniem fundamentu 14,15,16 Kolizja w km 13+913-15+062
• Układanie kabli abonenckich i zasypywanie rowów kalowych T35 km 0+800; T36 km 0+300 - 0+600; T37 km 0+250; T38 km 0+250; T39 km 0+260
• Prace fundamentowe- zamontowanie zbrojenia oraz kotew- stanowisko nr 19 Kolizja w km 13+913-15+062
• Demontaż istniejącego oświetlenia 0+820-0+900 E-23, E-24 0+280
• Prace fundamentowe- zamontowanie zbrojenia oraz kotew- stanowisko nr 19 Kolizja w km 13+913-15+062
• Przygotowanie wykopu, podsypka km 7+400, km 9+970
• Wykop, przygotowanie do rozwijania kabli km 11+370 E-27, km 12+040 E-31
• Demontaż słupów i opraw DW 252 0+820-0+900, E-23, 0+280 E-24
• Zabetonowanie fundamentu nr 19 Kolizja km 13+913
• Rozpoczęto prace fundamentowe na stanowisku nr 21 km 17+685
• Prace porządkowe, odtworzenie rowów melioracyjnych 7+400, 9+970


 

Wtorek, 25 września 2018 
godzina 14:15
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women