laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Postęp prac - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

BRANŻA DROGOWA
• Odwodnienie dróg technologicznych TG 16+000-21+600
• Odhumusowanie TG 19+800-20+000, 20+400-21+000, T2 0+000-0+100, TG 16+050-16+300, 16+350-16+550, TG 19+750-19+950, DW412 0+550-0+700, TG 7+600-7+700, 7+800-7+940, TG 7+500-7+600, TG 16+681-16+681, TG 20+400-20+600, TG 19+650-19+750, TG 7+400-7+500, TG 8+000-8+100, WT 16+681, DD34 0+600-0+750, TG 19+550-19+650
• Nasyp TG 19+750-19+950, TG 7+700-7+800, TG 19+550-19+750
• Wykop/rowy TG 20+300-21+600
• Nasyp w ramach wymiany gruntu TG 21+000-21+100
• Wymiana gruntu TG 7+800-7+940
BRANŻA MOSTOWA
• Wykonanie pali fundamentowych PG14S, WD8S
BRANŻA WOD – KAN
• Wykopy pod wodociąg i montaż rury PE dn 225 Sikorowo SW23
• Zasypka wodociągu Sikorowo SW 23, Sikorowo SW 24, Balin SW10
• Demontaż rury i ponowne zgrzewy Sikorowo SW21
• Zasypka wraz z zagęszczeniem urobku Balin SW9
• Wykonanie próby szczelności na wodociągu Balin SW10, Sikorowo SW21
• Montaż armatury w komorze K1 Balin SW9
• Zgrzewanie rury PE dn 630 Sikorowo SW20
• Ułożenie i montaż sieci kanalizacyjnej km 22+300
• Wykonanie próby szczelności gazociągu km 8+600
• Wykonanie fundamentu pod stację redukcyjno pomiarową do fabryki czekolady
• Pompowanie wody przy komorze K3 Balin SW9
• Wykopy kontrolne przy węźle W8 Balin SW9
• Montaż armatury w komorze wodomierzowej Sikorowo SW24
• Zgrzewanie rury dn 800 Balin SW9
• Wykopy pod montaż rury pe dn 110 Balin SW12
• Ułożenie i montaż rur osłonowych km 22+300
• Zgrzewanie rur odcinek 1 i 5.1
• Przygotowanie do próby szczelności Sikorowo SW23, 24, 24.1
• Montaż armatury w komorze K3 Balin SW9
• Napełnienie rurociągu do próby szczelności Sikorowo SW20
• Wykopy, montaż rurociągu Balin SW12
• Ułożenie rur PE dn 90, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem Odcinek 1 od G6 do G7
MELIORACJA
• Inwentaryzacja sączków drenarskich km 7+500 do 8+500, km 21+700 do 22+400, km 7+100-7+500, km 19+600-19+300, km 18+000-18+200, km 18+200-18+500
ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• T42-46 telekomunikacja, ułożenie kabli częściowo, układanie rur, przewierty, szykowanie wykopów, podsypka, układanie rur, posadowienie studni km 8+577
• E19 – E21 – montaż przepustów, bednarki i wtórnika światłowodowego km 8+410, 8+580, 8+870
• Przepinka kabla, demontaż linii napowietrznej T 62-69
• Prace wykończeniowe T 70-72, km 0+140-0+152, km 6+413-6+416
• Demontaż słupów linii – usunięcie awarii telekomunikacyjnej km 14+073-14+183


POSTĘP ROBÓT
ROBOTY DROGOWE
• Odhumusowanie TG 20+400-21+000, TG 20+100-20+300, DD 34 0+500-1+100, TG 21+000-21+600, TG 8+000-8+100, DD30 1+000-1+344, DD340+000-1+184, TG 20+300-20+600, 16+100-16+300
• Nasyp TG 21+300-21+600, DD15 0+000-1+000, DD15 1+000+1+700, DD11 1+600-1+900, DD36 0+000-0+500
• Wymiana gruntu TG21+000-21+100,7+800-7+900
• Nasyp w ramach wymiany gruntu TG21+000-21+300, TG 21+000-21+100
• Profilowanie i zagęszczenie TG 21+000-21+300, TG 21+000-21+300
• Układanie gruzu DD15 1+000-1+760
• Wykop rowów TG 21+300-21+600

• ROBOTY WOD – KAN

• Montaż rur Sikorowo SW 20-22, Balin SW 9, 10
• Wykopy pod wodociąg i montaż rury Sikorowo SW 23, SW 10
• Przygotowanie SW21 do próby szczelności odcinek K1 do K3
• Przygotowanie SW10 do próby szczelności Balin SW10
• Napełnienie rurociągu SW21 wodą odcinek K1 do K3
• Ułożenie i montaż rur osłonowych wraz z kompletem płóz i manszet DD16 km 0+045
• Inwentaryzacja sączków drenarskich km 7+500-8+500,21+000-19+700, 21+700-22+400
• Wykop pod gazociąg s/c de 90 na odcinku PZ1 do PZ5 Balin PZ1-PZ5, km 6+300-6+400
• Montaż przepustnicy i odwadników kom k2 Sikorowo SW 20-22
• Ułożenie i montaż sieci kanalizacyjnej tłoczonej z kształtkami, łącznikami i taśmą ostrzegawczą z drutem DD16 0+050, 0+045
• Demontaż zbiorników bezodpływowych DD88 km 0+400
• Zgrzewanie rur Balin PZ1 – PZ5, km 6+300-6+400, Balin SW9
• Przygotowanie komory K2 do montażu armatury Sikorowo SW 20-22
• Przygotowanie do próby szczelności rurociągów kanalizacji sanitarnej tłoczonej km 10+250
• Ułożenie i zgrzewanie rur kolizja 1 s/c km 10+250
• Zasypka wraz z zagęszczeniem Sikorowo SW 23,24, Balin SW9
• Montaż armatury w komorze Balin SW9
• Przebudowa urządzeń melioracyjnych km 7+500-8+000, 21+000-19+000
• Próby szczelności rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej km 10+250
• Montaż gazociągu s/c DN90 PE wraz z zasypką i zagęszczeniem km 6+300-6+400

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Telekomunikacja T 42-46 km 8+577
• Przepinka kabli telekomunikacyjnych T 62-69
• Prace przygotowawcze – wykopy, przewierty T 42-46
• Prace przygotowawcze – wykopy, przewierty, posadowienia złącz E-20
• Obróbka studni kablowych km 6+413-6+416, 21+670-21+680

ROBOTY DROGOWE
• OdhumusowanieTG 21+000-21+900, 7+700-8+000, DD 36 0+000-0+486, DD38 0+010-0+500, DD30 0+500-1+300, DW412 0+000+0+300, 0+500-0+800
• Nasyp DD 15 1+100-1+298, 1+400-1+760, DD 38 1+320-1+700, DD36 0+600-1+000, DD37 0+000-0+300
• Układanie gruzu DD19 0+000-1+700,
• Profilowanie i zagęszczenie TG 14+400-15+900, DD36 1+500-1+819, DD 38 0+000-0+300, DP2566 0+000-0+087


ROBOTY WOD – KAN
• Montaż rurociągu Sikorowo SW 20-22, Balin SW 10
• Montaż wodociągu Sikorowo SW24
• Zgrzewanie rur Balin SW 9-10
• Montaż nadstawek na komorach magistrali Balin SW 9
• Montaż komory wodomierzowej Sikorowo SW 24, Trzaski SW 16
• Montaż rur Balin SW9, Sikorowo SW21
• Wykonanie obsypki magistrali wodociągowej Balin SW 9
• Włączenie w istniejący wodociąg- wpinka Balin SW 11
• Montaż armatury Balin SW 9
• Przebudowa urządzeń melioracyjnych- prace przygotowawcze, inwentaryzacja sączków drenarskich km 6+000-7+000, 21+000-22+000
• ułożenie i montaż kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV km 10+250
• Zasypka wodociągu Sikorowo SW 24
• Ułożenie i montaż sieci kanalizacyjnej tłoczonej z rur wraz z kształtkami, łącznikami i taśmą ostrzegawczą
• Prace przygotowawcze-inwentaryzacja sączków drenarskich km 5+400-5+600, 20+600-21+000

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Montaż słupów T 62-69, E-34
• Podłączenie złącza ZK Sn- wykonanie muf kablow


 

ROBOTY DROGOWE
• Odhumusowanie TG 11+600-12+400, 13+730-15+900, DD15 0+000-0+500, 0+800-1+100, DD36 0+000+0+600, DD11 2+000-2+200
• Nasyp TG 11+600-12+400, 13+750-13+900, 15+800-15+900, DD15 0+000-1+000
• Objazd DK15 DK 0+000-0+450
• Wycinka drzew Latkowo
ROBOTY WOD-KAN
• Wykonanie wykopu K1,K2,W4-W5 Sikorowo SW 22
• Montaż elementów komory K2 Sikorowo SW 22
• Ułożenie rur przewodowych w rurach osłonowych W3-W4-W5 Sikorowo SW21-22
• Zgrzewanie rur dn800 Balin SW9
• Wykonanie wykopu W4-W6 Balin SW9
• Wykonanie zgrzewów, łączenie rur wraz z wycinaniem wypływki – montaż Sikorowo SW21-22
• Zgrzewanie rur Sikorowo SW24, Balin SW11
• Montaż rur pe160 w wykopie na odcinku W5-W9 Sikorowo SW24
• Wykonanie wykopu pod rury osłonowe Balin SW11, Sikorowo
• Ułożenie rur osłonowych dn300, dn225 Balin SW11
• Zasypka na odcinku W4-W8 Sikorowo SW24

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Prace ziemne – wykopy T 22-39
• Ułożenie kabli, zasypywanie wykopu T 62-69
• Obsadzenie studni – spawanie światłowodu T 58-61
• Przestawienie słupa i oprawy E-15
• Wykonanie wykopu pod rury osłonowe E-33
• Przesadowienie złącza, przygotowanie muf E-28, 29, 30

Poniedziałek, 18 czerwca 2018 
godzina 02:34
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women