laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Postęp prac - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

ROBOTY DROGOWE
• Nasyp TG, DD, DP
• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie TG
• Podbudowa zasadnicza TG
• Odhumusowanie TG, DD
• Warstwa technologiczna TG
• Wykop/rowy TG

ROBOTY MOSTOWE
• Układanie maty betonitowej oraz wykonanie drenażu PZ2S
• Deskowanie, zbrojenie ław fundamentowych podpora 2 i 3; układanie mieszanki betonowej ławy fundamentowej pospora 2 i 3; deskowanie, zbrojenie ław fundamentowych podpora 1 WD7S
• Wykop pod ławę fundamentową WD8S
• Kucie pali fundamentowych WD9S
• Zbrojenie, deskowanie ław fundamentowych podpora A i B WD10S
• Zbrojenie, deskowanie podpór; montaż podłogi ustroju nośnego PG14S
• Zbrojenie, deskowanie przyczółków P1 i P2 WD15S
• Wykop pod ławę fundamentową WD9S, WO12S
• Zbrojenie ław fundamentowych podpora A i B nitka prawa PG5aS
• Deskowanie pod beton podkładowy podpora C WD8S
• Zbrojenie ławy fundamentowej WD9S
• Zasypka ław fundamentowych podpora A,B,C WD15S
• Układanie mieszanki betonowej ław fund. podpora A i B nitka prawa PG5aS
• Demontaż deskowania ław fundamentowych podpora A i B nitka prawa; wykonanie warstwy gruntującej izolacji cienkiej ław fundamentowych podpora A i B nitka prawa PG5aS
• Demontaż deskowania ław fundamentowych podpora 3 WD7S
• Deskowanie pod beton podkładowy podpora C WD8S
• Zbrojenie ławy fundamentowej podpora A i B WD9S
• Demontaż deskowania ławy fundamentowej podpora B - 100%; zbrojenie oraz montaż deskowania ławy fundamentowej podpora C WD10S

ROBOTY WODNO – KANALIZACYJNE
• Demontaż rurociągu dn 300 Trzaski SW16
• Demontaż komory wodomierzowej Trzaski SW16
• Prace porządkowe Trzaski SW16

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Demontaż stanowisk nr 17,20 Kolizja w km 13+913-15+062
• Demontaż fundamentów stanowisk nr 18,17 Kolizja w km 13+913-15+062
• Prace wykopowe liniowe, układanie rur 4x110/6,3, podsypka, nasypka, montaż studni SKO-2 - c.d. prac km 6+400 - 8+500
• Kanał technologiczny - prace wykopowe liniowe, układanie rur 4x110/6,3, podsypka, nasypka, montaż studni SKO-2 - ciąg dalszy prac km 6+400 - 8+500
• Prace wykopowe liniowe, układanie rur 4x110/6,3, podsypka, nasypka, montaż studni SKO-2 km 7+600 - 8+500; km 9+980 - 10+300


 

ROBOTY DROGOWE
• Nasyp TG, L1, L2, DD
• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie TG
• Podbudowa zasadnicza TG
• Odhumusowanie DP, DD
• Ulepszone podłoże DW
• Warstwa technologiczna TG
• Wzmocnione podłoże DP

ROBOTY MOSTOWE
• Zbrojenie, deskowanie podpory A; Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego PG14S
• Kucie pali fundamentowych WO6S
• Zbrojenie, deskowanie filara F1 PZ2S
• Zasypka konstrukcji ViaCon PZ2S
• Wykop pod ławę fundamentową WD8S, WO9S
• Układanie mieszanki betonowej betonu podkładowego ławy fundamentowej podpora A WO9S
• Pielęgnacja mieszanki betonowej podpory P2 i P1; Zbrojenie oraz deskowanie filarów podpory F1 WD15S
• Układanie izolacji maty bentonitowej oraz drenażu zasypki PZ1S
• Zbrojenie ławy fundamentowej podpory P2 PG5aS, WD10S
• Zbrojenie, deskowanie podpory A; Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego; Montaż rusztowań ustroju nośnego jezdnia lewa PG14S
• Zbrojenie, deskowanie filarów F1; Zbrojenie, deskowanie przyczółków P1 i P2 WD15S
• Deskowanie ław fundamentowych podpory P1 i P2 PG5aS
• Wykop pod ławę fundamentową; Deskowanie pod beton podkładowy podpora B WD9S
• Zbrojenie ław fundamentowych podpora A i B WD10S
• Układanie maty betonitowej oraz wykonanie drenażu PZ2S
• Deskowanie ław fundamentowych podpora 2,3 WD7S
• Zbrojenie, deskowanie przyczółków P1 i P2 WD15S

ROBOTY WODNO – KANALIZACYJNE

• Prace porządkowe, montaż słupków i tabliczek na wodociągu Trzaski SW16
• Próba ciśnienia na 1,0 Mpa Trzaski Sw16-16.2
• Pobieranie próbek wody Traszki/Komaszyce
• Prace porządkowe Sikorowo SW23,24
• Przygotowanie do przepięcia wodociągu Trzaski SW16
• Przepięcie magistrali wodociągowej dn400 Trzaski SW16
• Przepięcie wodociągu dn 160 Komaszyce SW 16.1

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Montaż przewodu odgromowego (AFL - 6 240mm^2) w sekcji 15-19 oraz montaż mostków na stanowiskach 14, 15, 19 kolizja w km 13+913-15+062
• Montaż pokryw na studniach w uzgodnionych miejscach przez Inspektora T 55-57 (11+020) T 62-69 (14+073 - 14+183) - 2; T70-72 (16+820) - 2
• Demontaż starych przewodów od stanowiska nr 14 do stanowiska nr 17 kolizja w km 13+913-15+062
• Prace wykopowe LINIOWE, układanie rur 4x110/6,3, podsypka, nasypka, montaż studni SKO-2 - ciąg dalszy prac km 8+500 - 9+970
• Wykop, podsypka zgodnie z nowym planem E-4 d.t. km 0+070 - 0+270
• Demontaż starych przewodów od stanowiska nr 17 do stanowiska nr 19 Kolizja w km 13+913-15+062
• Prace wykopowe liniowe, układanie rur 4x110/6,3, podsypka, nasypka, montaż studni SKO-2 - ciąg dalszy km 8+500 - 9+970, 6+400-8+500
• Zasypanie wykopów, prace porządkowe E-4 d.t. km 0+070 - 0+270
• Demontaż stanowiska nr 18,19 Kolizja w km 13+913-15+062
• Prace porządkowe E-4 d.t. 0+070-0+270
• Demontaż stanowiska nr 14, 15, 16 kolizja 13+913-15+062
• Demontaż fundamentów stanowisk nr 19, 20 kolizja 13+913-15+062

ROBOTY DROGOWE
• Nasyp L1, L2, TG, T4, T1
• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie TG
• Podbudowa zasadnicza TG
• Odhumusowanie J3, DD, DP
• Ulepszone podłoże TG
• Warstwa technologiczna TG

ROBOTY MOSTOWE
• Zasypka konstrukcji ViaCon PZ1S, PZ2S
• Zbrojenie oraz deskowanie ściany przyczółka podpora B; Izolacja cienka fundamentu A i B PG14S
• Deskowanie ławy fundamentowej filara F1; Zbrojenie ławy fundamentowej P2; Układanie mieszanki betonowej filara F1 WD15S
• Próbne obciążenie pali fundamentowych; Kucie pali fundamentowych WD10S
• Układanie betonu podkładowego ław fundamentowych WO6S
• Zbrojenie ławy fundamentowej P2 WD15S, PG5aS
• Deskowanie ściany przyczółka podpora A PG14S
• Wykonanie warstwy gruntu nieprzepuszczalnego na ławie fundamentowej PZ2S
• Zasypka ław fundamentowych gruntem nieprzepuszczalnym; Zbrojenie oraz deskowanie ściany przyczółka podpora A PG14S
• Kucie pali fundamentowych WO6S
• Zbrojenie ławy fundamentowej P2; Deskowanie ławy fundamentowej P2; Izolacja cienka ławy fundamentowej F1 WD15S
• Wykonanie wykopu ław fundamentowych pod beton podkładowy podpora A i B WO9S
• Układanie oraz pielęgnacja mieszanki betonowej podpory P1; Deskowanie ławy fundamentowej P2 WD15S
• Układanie oraz pielęgnacja mieszanki betonowej podpory P2 i pielęgnacja betonu podpory P1 WD15S
• Układanie izolacji maty bentonitowej oraz drenażu zasypki PZ1S
• Zbrojenie oraz deskowanie ściany przyczółka podpora A; Przygotowanie platformy dla rusztowania ustroju nośnego PG14S


ROBOTY WODNO – KANALIZACYJNE

• Wykonanie baypasa na drodze powiatowej ze względu na odmienny przebieg istniejącego wodociągu w stosunku do projektu Trzaski SW16
• Przygotowanie do przepięcia kolizji sw 18 Miechowice SW18
• Montaż i zgrzewanie rury pe dn 400 Trzaski SW16
• Przepięcie kolizji sw 18 Miechowice SW18
• Przepięcie kolizji sw 17 Miechowice SW17
• Zasypywanie wykopów, prace porządkowe Miechowice SW18
• Prace porządkowe, montaż słupków i tabliczek na wodociągu Miechowice SW17
• Przygotowanie do wykonania próby ciśnienia Trzaski SW 16-16.2

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Montaż słupa nr 15 Kolizja km 13+913 - 15+062
• Prace wykopowe liniowe, układanie rur 4x110/6,3, podsypka, nasypka, montaż studni SKO-2 - ciąg dalszy prac km 8+500 w kierunku km 9+970
• Zakończenie przepięcia linii, rozpoczęcie demontaży km 10+317 Kolizje T-47 (21a) - T-54 (21a)
• Montaż łańcuchów izolatorowych na stanowiskach 15-18 Kolizja km 13+913 - 15+062
• Zakończenie prac km 10+317 Kolizja T-47 (21a) - T-54 (21a)
• Montaż przewodów roboczych AFL-6 240 mm^2 w sekcji 13-14 Kolizja km 13+913 - 15+062
• Ułożenie rury osłonowej, zakończenie prac E-1 d.t.dk15 km 1+830, km 6+400 Kolizja E-17, dk nr 15 łącznica km 0+950 Kolizja E-14
• Wykop, ułożenie kabla, zasypanie, zakończenie prac E-3 d.t. 0+310 - 0+330
• Przeciąganie przewodów roboczych AFL-6 240 mm^2, odgromowego AFL-6 120 mm^2 oraz światłowodu od stanowiska nr 14 do stanowiska nr 19 Kolizja km 13+913 - 15+062
• Montaż przewodów roboczych (AFL - 6 240mm^2), odgromowego (AFL-6 120^2) oraz światowodu w sekcji 14-15 kolizja w km 13+913-15+062
• Montaż przewodów roboczych (AFL - 6 240mm^2) oraz światłowodu (ADSS 24J) w sekcji 15-19 kolizja w km 13+913-15+062


 

ROBOTY DROGOWE
• Technologiczna – stabilizacja TG
• Nasyp TG, L1, L2
• Odhumusowanie J3
• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie TG
• Podbudowa zasadnicza TG
• Ulepszone podłoże TG
• Remont objazdu DK15
• Droga technologiczna z gruzu Balin
ROBOTY MOSTOWE
• Wykonanie izolacji cienkiej PZ2S
• Zbrojenie ławy fundamentowej podpora A nitka lewa, deskowanie ławy fundamentowej podpora A nitka lewa PG14S
• Zasypka konstrukcji z blachy falistej ViaCon PZ1S
• Wykop pod ławy fundamentowe WO6S
• Zasypka międzyfundamentowa wewnątrz przejścia dla zwierząt PZ2S
• Układanie mieszanki betonowej ławy fundamentowej podpora A nitka lewa PG14S
• montaż konstrukcji stalowej PZ2S
• Zbrojenie oraz deskowanie ściany przyczółka podpora B PG14S
• Zbrojenie ławy fundamentowej flara F1 WD15S
• Wykonanie wykopu ław fundamentowych WD10S, WO6S, WO13S
• Montaż konstrukcji blachownicowej PZ2S
• Zbrojenie oraz deskowanie ściany przyczółka podpora B PG14S
• Zbrojenie ławy fundamentowej flara F1, zbrojenie ławy fundamentowej P1 WD15S
• Wykonanie wykopu ław fundamentowych ; Beton podkładowy ław fundamentowych WD10S
• Wykonanie próbnego obciążenia WO13S
• Kucie pali fundamentowych PG5aS
• Zasypka konstrukcji ViaCon PZ1S
• Beton podkładowy ław fundamentowych; Próbne obciążenia pali fundamentowych WD10S
• Deskowanie ławy fundamentowej filara F1; Zbrojenie ławy fundamentowej P1 oraz P2 WD15S
• Próbne obciążenie pali fundamentowych; Kucie pali fundamentowych WD10S

ROBOTY WODNO – KANALIZACYJNE

• Prace porządkowe na pompowni w Balinie
• Prace porządkowe, montaż tabliczek sygnalizacyjnych Latkowo, Balin SW10,11,12
• Wykonanie rurociągu PCV fi 160 km 5+800 - 5+785
• Demontaż wyłączonego z eksploatacji gazociągu w/c DN200 i wywózka rur do RDG Inowrocław Kolizja nr 1A Latkowo
• Demontaż wyłączonego z eksploatacji gazociągu w/c DN150 i wywózka rur do RDG Inowrocław Kolizja nr 1B Latkowo
• Prace porządkowe Kolizje 1A; 1B; 2; 3; Latkowo, Sikorowo
• Zgrzewanie rury pe dn 400 Trzaski SW16
• Pobieranie próbki wody do badań Miechowice SW18
• Prace porządkowe - gazociąg w/c DN200 Kolizja nr 1A Latkowo
• Prace porządkowe - gazociąg w/c DN150 Kolizja nr 1B Latkowo
• Prace porządkowe - gazociąg w/c DN100 Kolizja nr 2 Sikorowo, Kolizja nr 3 Sikorowo
• Wykopy pod montaż rurociągu pe dn 400 Trzaski SW16
• Zasypywanie wykopu wraz z zagęszczeniem urobku Trzaski SW16
• montaż rury pe dn 400 Trzaski SW16

ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Dokończenie rozwijania kabli abonenckich, zasypywanie i porządki, kontynuacja przepięcia kabli km 10+317 kolizje T-47(21a)-T54(21a)
• Kontynuacja przepięcia kabli, prace porządkowe km 10+317 kolizje T-47(21a)-T54(21a)
• Montaż i stawianie słupa nr 14 Kolizja km 13+913 - 15+062
• Demontaż słupa nr 14 Kolizja km 13+913 - 15+062
• Stawianie słupa nr 19 Kolizja km 13+913 - 15+062
• Demontaż słupa nr 19 Kolizja km 13+913 - 15+062
• Prace wykopowe liniowe, układanie rur 4x110/6,3, podsypka, nasypka, montaż studni SKO-2 km 8+500 w kierunku km 9+970


ROBOTY DROGOWE
• Nasyp TG, DD, L1, L2, DT, DW, DD
• Odhumusowanie DD, DT, DW
• Podbudowa zasadnicza TG
• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie TG
• Stabilizacja TG
• Profilowanie TG
• Geotkanina TG
• Gruz TG

ROBOTY MOSTOWE

• Montaż konstrukcji płaszczowej z blachy falistej PZ1S
• Deskowanie ław fundamentowych PZ2S
• Deskowanie ław fundamentowych podpora B; Zbrojenie ław fundamentowych podpora B PG14S
• Próbne obciążenia pala fundamentowego WO9S
• Wykonanie wykopu pod ławy fundamentowe; Wykonie betonu podkładowego ław fundamentowych PG5aS
• Układanie mieszanki betonowej podpora B, Zbrojenie ław fundamentowych podpora A PG14S
• Zbrojenie ław fundamentowych podpora A nitka prawa, Deskowanie ławy fundamentowej podpora A nitka prawa PG14S
• Wykop pod ławy fundamentowe WO6S
• Układanie mieszanki betonowej ławy fundamentowe podpora A, nitka prawa PG14S
• Układanie mieszanki betonowej ław fundamentowych PZ2S
• Zasypka konstrukcji z blachy falistej ViaCon PZ1S
• Wykonanie próbnego obciążenia; Wykop pod ławy fundamentowe WO6S
• Obciążenie próbne PG5aS


ROBOTY WODNO – KANALIZACYJNE

• Wykopy i montaż przyłącza wodociągowego Komaszyce SW16.1
• Montaż słupków sygnalizacyjnych i obetonowywanie skrzynek do zasuw Latkowo SW9
• Wykonanie rurociągu PCV fi 160 km 5+800 - 5+785
• Izolacje przy fittingach Kolizja nr 1A Latkowo, Kolizja nr 1B Latkowo
• Zagęszczanie gruntu na trasie obwodnicy po zdemontowanych gazociągach DN200 Kolizja nr 1A Latkowo
• Zagęszczanie gruntu na trasie obwodnicy po zdemontowanych gazociągach DN150 Kolizja nr 1A Latkowo
• Wywóz nadmiaru gruntu kolizja 1A, 1B,2,3, Latkowo, Sikorowo
• Próba ciśnienia Miechowice SW17, SW18
• Demontaż wyłączonego z eksploatacji gazociągu w/c DN200 i wywózka rur do RDG Inowrocław Kolizja nr 1A Latkowo
• Demontaż wyłączonego z eksploatacji gazociągu w/c DN150 i wywózka rur do RDG Inowrocław Kolizja nr 1B Latkowo
• Prace porządkowe Kolizje 1A; 1B; 2; 3 Latkowo Sikorowo
• Wykonanie zabezpieczenia magistrali wodociągowej Latkowo SW10
• Zarobienie głowic, pomiary SN, montaż 2 słupów, demontaż linii SN, demontaż słupów, przepięcie, zakończenie prac km 11+370 Kolizja E-32
• Prace wykopowe liniowe, układanie rur 4x110/6,3, podsypka, nasypka dalszy ciąg prac km 16+900 - 18+000
• Wykonanie zabezpieczenia istniejącego wodociągu dn 160 Latkowo SW10


ELEKTROENERGETYKA I TELEMATYKA
• Rozwijanie kabli km 10+317 kolizje T-47 (21a)-T54 (21a)
• Podsypka piaskowa km 11+370 Kolizja E-27
• Montaż przewodów roboczych i odgromowego w sekcji 20-21 kolizja w km 17+685
• Wbudowanie studni SKO-2 - ciąg dalszy prac km 12+000-11+100
• Przejście poprzeczne km 18+100
• prace wykopowe liniowe km 16+900 - 18+000
• Wbudowanie studni SKO-2 Ta46 km 12+100
• Układanie kabla SN km 11+370 Kolizja E-32
• Montaż mostków na przewodach roboczych, montaż tabliczek fazowych i tłumików drgań kolizja w km 17+685
• Wbudowanie studni SKO-2 Ta 86,87,88,89 km 16+900 - 18+000
• Dokończenie wykopów, rozwijanie kabli, obsadzenie 2 studni kablowych, przystąpienie do zasypywania, kontynuacja przepięcia kabli km 10+317 kolizje T-47(21a)-T54(21a)
• Prace wykopowe liniowe, układanie rur 4x110/6,3, podsypka, nasypka km 16+900 - 18+000


 

Czwartek, 13 grudnia 2018 
godzina 16:53
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women