laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Postęp prac - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

branża drogowa
(nasyp - pobocze i zjazdy, profilowanie pobocza, naprawa skarpy i odmulenie rowu, warstwa ścieralna - zjazdy, warstwa ścieralna SMA, nawierzchnia z kostki betonowej, ściek podchodnikowy, czyszczenie przepustów, humusowanie, punktowe uzupełnienie humusu, prace porządkowe, usuwanie usterek z przeglądu, regulacja urządzeń),

branża wod-kan
(wykonywanie drenażu, prace wykończeniowe)

branża elektroenergetyczna i teletechniczna:
prace wykończeniowe.

branża drogowa
(wykopy, nasypy, warstwa KŁSM - zjazdy, warstwa ścieralna - zjazdy, nawierzchnia z kostki betonowej, ściek korytkowy, pobocze z destruktu, krawężnik kamienny, obrzeża betonowe, frezowanie, przepust, odhumusowanie zjazdów, rekultywacja terenów płaskich, humusowanie, punktowe uzupełnianie humusu, prace porządkowe, trasowanie pod oznakowanie poziome, regulacja urządzeń, warstwa wiążąca i ścieralna na ul. Dworcowej),

branża wod-kan
(montaż przejść dla płazów, prace porządkowe),

branża elektroenergetyczna i teletechniczna:
prace wykończeniowe.

branża drogowa
(pryzma piasku, wykopy - zjazdy i rowy, warstwa KŁSM, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna - zjazdy, warstwa ścieralna - nawrotka, nawierzchnia z kostki betonowej, żywicowanie nawierzchni z kostki kamiennej, ściek korytkowy, pobocze z destruktu, uzupełnienie poboczy z frezu, obrzeża betonowe, wykonywanie brewki betonowej, bariery stalowe, odhumusowanie zjazdów, rekultywacja terenów płaskich, humusowanie, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, prace porządkowe),


branża wod-kan
(wykonywanie zabruków, montowanie przejść dla płazów, prace porządkowe, wykonywanie obruków, dobijanie palisad w dnie, humusowanie płyt ażurowych, montaż koszy w studzienkach, docinanie skosów rur, wykonywanie obruków, faszynowanie rowu, osadzanie wiaderek),

branża elektroenergetyczna i teletechniczna:
wykonanie opisów na słupach oświetleniowych.


 

branża drogowa
(wykopy -rowy i zjazdy, nasyp - pobocze i zjazdy, rozbiórka zjazdu technologicznego, podbudowa z BA, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, nawierzchnia z kostki betonowej, umocnienie skarp płytami ażurowymi, pobocze z destruktu, pobocze gruntowe, krawężnik kamienny, obrzeża betonowe, wykonywanie brewki betonowej, bariery stalowe, bariery energochłonne, humusowanie, uzupełnianie humusu, zagęszczanie humusu na skarpie, koszenie traw, montaż tarcz znaków drogowych, prace porządkowe, sprzątanie ścieków korytkowych, żywicowanie nawierzchni z kostki kamiennej, roboty wykończeniowe przy ogrodzeniu),

branża mostowa
(roboty poprawkowe na obiektach, warstwa nawierzchni na obiekcie WO9S),

branża wod-kan
(wykonywanie zabruków, montaż piaskowników, umocnienie skarp płytami ażurowymi, wykonywanie palisady, montaż i oczyszczanie przepustów, montaż wiaderek, prace porządkowe),

branża elektroenergetyczna i teletechniczna:
oświetlenie: wymiana uszkodzonego kabla, wykonanie dwóch przepustów kablowych, wykonanie opisów na słupach oświetleniowych, roboty wykończeniowe.

branża drogowa (warstwa ścieralna SMA, warstwa ścieralna, warstwa ścieralna - zjazdy, oznakowanie poziome, prace porządkowe, uzupełnianie humusu, humusowanie poboczy, humusowanie - rowy, pobocza, skarpy, powierzchie płaskie, nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnia z kostki kamiennej, ogrodzenia naprowadzające dla płazów, montaż ogrodzenia nad przepustami, obrzeża, krawężnik kamienny, wykonanie brewki betonowej, koszenie traw, umocnienie poboczy, zabezpieczanie skarp, pobocza z destruktu, pobocze gruntowe, nasadzenia drzew i krzewów, nasyp, montaż pochłaniaczy energii safe end),

branża wod-kan (przestawienie studni drenarskiej, wykonywanie obruków przepustów, układanie zabruków, wykonanie grodzy infiltracyjno-sedymentacyjnej, dokładka rurociągu, prace porządkowe, podniesienie wylotu kanału nr 2, odmulanie rowów pomiędzy przepustami, przygotowanie pod odkładkę płyt ażurowych, montaż separatorów, humusowanie skarp, umacnianie skarp płytami ażurowymi),

branża elektroenergetyczna i teletechniczna: oświetlenie: roboty wykończeniowe, wymiana uszkodzonych kabli na węźle Tupadły.


 

Piątek, 19 stycznia 2018 
godzina 16:17
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women