laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Postęp prac - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

branża drogowa: roboty poprawkowe (DP2441C)


 

branża drogowa: wykonanie ścieku podchodnikowego, ułożenie krawężnika kamiennego 20x30 

branża drogowa: prace przygotowawcze - DP 2441C
branża wod-kan: włączenie kanałem PVC DN200 do istniejącej studni żelbetowej DN1000, montaż kanału PVC DN200 na odcinku istniejącej studni żelbetowej DN1000, zasypka z zagęszczeniem wykopu, prace porządkowe, demontaż zjazdu z DK15 - DK15 km 0+550
branża oświetleniowa: ręczne kopanie rowu kablowego pod oświetlenie, ręczne kopanie rowu kablowego od słupa SP-5 do 5-202, zasypywanie rowu kablowego od słupa 5-409 do 5-411 - węzeł Markowice

branża drogowa: żywicowanie kostki kamiennej - Markowice
branża wod-kan: montaż rury przewodowej w rurze przeciskowej, montaż studni osadnikowej DN 1200 i włączenie do niej rury przewodowej, szalowanie komory odbiorczej, pompowanie wody ze zlewni istniejącej studni, zabezpieczenie wlotów w istniejącej studni za pomocą korków pneumatycznych, włączenie kanału PVC DN200 SN8 do istniejącej studni, montaż kanału i studni PVC DN425 w komorze odbiorczej, demontaż komory odbiorczej wraz z zasypką i zagęszczeniem, zasypka wykopu po komorze startowej, obsypka studni kierunkowej DN1200, prace porządkowe - DK15


 

branża wod-kan: roboty przygotowawcze w związku z wykonaniem przecisku sterowanego rurą stalową DN323x6mm pod DK15; montaż komory startowej i odbiorczej, ustawienie maszyny przewiertowej; rozpoczęcie i wykonanie przewiertu pilotażowego; montaż rury stalowej przeciskowej - DK15
branża oświetleniowa: montaż i pionowanie słupów - pas dzielący TG, rondo Markowice


 

Niedziela, 19 maja 2019 
godzina 15:26
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women