laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Postęp prac - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

BRANŻA DROGOWA

stabilizacja zjazdy
ulepszone podłoże
podbudowa z betonu C16/20 - gr 20 cm
warstwa wiążąca
frezowanie
warstwa ścieralna
podbudowa
betonowanie słupków ogrodzeniowych
zbiornik wiercenie otworów
montaż siatki ogrodzenia
umocnienie skarpy narzutem kamiennym
wypełnianie kamieniem koszy gabionowych pod umocnienie skarpy
pobocza z destruktu
zagęszczenie poboczy
profilowanie poboczy
profilowanie powierzchni/nasypu
rekultywacja tereny płaskie
montaż bramy zbiorników ZBF
obruki wylotów przepustów
obrzeża betonowe 8x30x100
krawężniki kamienne 15x30 i 20x30 na ławie z betonu C16/20
krawężnik kamienny 20x22 na ławie z betonu C16/20
krawężnik kamienny 15x21/30 na ławie z betonu C16/20
rozbiórka podbudowy
humusowanie
plantowanie
naprawa płytkich wymyć do 0,5m
nawierzchnia z kostki betonowej
nawierzchnia z kostki kamiennej 9x11
ściek muldowy na ławie z betonu C16/20
bariery stalowe
brewki betonowe
odhumusowanie
nasyp
nasyp pod pobocze/ pas rozdziału
nasyp zagęszczenie
wykop - rów
zabudowa wpustów
odmulanie rowów
wykop pod umocnienie skarpy

BRANŻA MOSTOWA

Roboty wykończeniowe MO5S
Przygotowanie płyty ustroju nośnego na układanie warstwy ścieralnej; układanie warstwy nawierzchniowej; izolacja nawierzchni WO6S
Roboty wykończeniowe MO11S
Roboty wykończeniowe WO12S
Roboty wykończeniowe WD15S
BRANŻA WOD – KAN

Montaż kratek ściekowych Markowice
Montaż betonowych ścieków korytkowych na skarpie od Wp334 – dokończenie Markowice km 20+029
Transport kamieni polnych do budowy wylotów ścieków skarpowych do rowu Wp333, 334, 335, 336 Markowice km 20+017 - 20+080
Budowa wylotów ścieku skarpowego do rowu drogowego (obrukowanie) Wp333, 334, 335, 336, 338 Markowice km 20+017 - 20+100
Kontynuacja - budowa wylotów ścieku skarpowego do rowu drogowego Wp 340 i Wp 342 Markowice km 20+140-20+180
Transport betonowych wylotów przykanalików do Wp236 do 248 Sikorowo km 15+653 - 15+887
Wypompowywanie wody ZB8 oraz ZB9 km 9+900 ; 12+400
Pompowanie wody ZB8
Dokopywanie i układka rurociągu fi150; montaż osadnika studni (zmiana lokalizacji) do ZB6a
Wykop pod wpust i przykanalik; Montaż wpustu i przykanalika Wp495 i Wp496 Węzeł Jacewo DW252 km 0+875 - 0+907
Układanie wpustu i przykanalika Wp495 i Wp496 Węzeł Jacewo DW252 km 0+875 - 0+907
Czyszczenie studni i piaskowników km 0+400
Czyszczenie studni i obsadzanie włazów przy studniach OI
Rozbiórka i obniżenie grodzy o 20 cm Smyrnia Duża km 5+460
Sprawdzanie sączków drenarskich OI
Wykonywanie obruków wpustów km 11+494 - 11+692
Drenaż w pasie rozdziału km 16+456 - 16+600; km 16+880 - 16+999
Drenaż w pasie rozdziału - zasypka i zagęszczenie km 16+456 - 16+600
Drenaż w pasie rozdziału – wykop km 16+699 - 16+775

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Regulacja ram studni oraz montaż pokryw typu PIOCH – kontynuacja km 6+500 - 22+500
Wymiana uszkodzonego kabla od słupa 4.104 do 4.111 Węzeł Tupadły
Kopanie rowu pod kabel Węzeł Jacewo
Naprawa uszkodzonych kabli Węzeł Latkowo
Kopanie rowu kablowego oraz układanie kabla i bednarki od słupa 1.424 do 1.425 wraz z zasypaniem Węzeł Latkowo
Ustawianie fundamentów pod słupy Węzeł Latkowo

BRANŻA DROGOWA

Odhumusowanie DW, DD
Nasyp TG, DD, DP, T2, T3
Naprawa płytkich wymyć TG
Podbudowa KŁSM DW
Nawierzchnia z kostki DW
Bariery stalowe TG, L1, L2, DK
Narzut kamienny TG
Warstwa wiążąca T2, TG
Podbudowa DD
Zbiornik – wiercenie otworów km 9+800, km 12+300, km 16+400,km 20+000
Ściek muldowy TG
Zabudowa wpustów TG
Obrzeże betonowe DD, DK
Ulepszone podłoże DD, DK
Krawężnik kamienny DK, DD, DW
Podbudowa z betonu DK
Pas rozdziału DK
Humusowanie DK
Betonowanie słupków ogrodzeniowych km 9+800, km 12+300, km 16+400, km 20+000
Nawierzchnia z kostki kamiennej DK
Warstwa ścieralna DD
Stabilizacja DW
Frezowanie DK
Profilowanie poboczy CPR
Profilowanie powierzchni pod WO6S DK15
Wykop rowu DP
Ściek korytkowy TG
Obudowa wpustów deszczowych TG
Rozbiórka podbudowy DK
Obruki wylotów przepustów TG
Plantowanie DK
Profilowanie powierzchni płaskich DD
Brewka betonowa T2, T3
Montaż bramy zbiornik ZBE, ZBF km 5+100, km 5+300
Zabruki kamieniem polnym na przepustach drogowych DD11a

BRANŻA MOSTOWA

Roboty wykończeniowe MO5S, MO11S

BRANŻA WOD – KAN

Obrukowanie wylotów przepustów kamieniem polnym TG - 12 km 15+662, D27-1 km 0+570; TG-20 km 22+115
Przepust w Markowicach - odmulanie, skarpowanie, dokop TG - 20 km 22+115
Czyszczenie studni, wykonywanie murków pod trójniki km 9+900 - 10+500; 12+400 - 13+100
Drenaż w pasie rozdziału km 15+975 - 16+300, km 16+075 - 16+175, km 16+175 - 16+255
Grodzie filtracyjne km 19+060 - 19+140; km 22+100, km 20+390 - 20+460; km 21+035
Montaż betonowych ścieków korytkowych na skarpie od Wp340, Wp342, Wp344 Markowice km 20+140 - 20+220
Zabruki kamieniem polnym na przepustach drogowych DD20c, DD20b
Montaż betonowych ścieków korytkowych na skarpie od Wp335 Markowice km 20+060
Montaż krat żeliwnych ściekowych na Wp249 i Wp250; Montaż kraty i płyty utrzymującej na Wp523 Tupadły km 15+962; 15+964; T4 0+225
Pompowanie wody oraz równanie terenu po robotach kanalizacyjnych ZB8

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Regulacja ram studni oraz montaż pokryw typu PIOCH – kontynuacja km 7+500 - 13+500, km 14+500 - 22+500
Łączenie słupów Węzeł Latkowo
Kopanie i układanie przepustu pod DD9a Węzeł Latkowo
Montaż fundamentów pod słupy Węzeł Latkowo
Usuwanie materiałów z trasy głównej Węzeł Latkowo

BRANŻA DROGOWA

Podbudowa 2 w-wa objazd DK25
Pobocze – frez TG, T4
KŁSM 2 w-wa DD
Wykop pod umocnienie skarpy TG
Wypełnianie kamieniem koszy gabionowych pod umocnienie skarpy TG
Odhumusowanie DD
Nasyp DD
Odmulanie rowów DD
Naprawa płytkich wymyć TG
Nasyp pod pobocza TG
Rozbiórka nawierzchni zatok autobusowych z kostki betonowej brukowej DW
Rozbiórka krawężników betonowych ulicznych DW
Krawężnik kamienny DW, T3, DK
Nawierzchnia z kostki betonowej DW
Zabudowa wpustów TG
Kostka betonowa DW, DP
Wykop pod słupki ogrodzeniowe zbiorniki
Kostka kamienna T3, DP
Rozbiórka obrzeży betonowych DW
Bariera stalowa TG
Wykop – rów DD
Warstwa wiążąca objazd DK25
1 warstwa KŁSM DD
KŁSM DD
Montaż słupków ogrodzeniowych km 6+100, 6+300

BRANŻA WOD – KAN

Czyszczenie studni wpustowych oraz płukanie studni i przykanalików. Próby ciśnieniowe
Roboty umocnieniowe rzeka Noteć
Rozebranie i ponowna budowa przykanalika DN200 do rowu drogowego Markowice
Montaż studni
Naprawa i czyszczenie studzienek wpustowych i przykanalików Tupadły
Montaż zastawek w rowie drogowym

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Montaż fundamentów DK15 Węzeł Latkowo
Dokończenie zasypywania rowu kablowego Węzeł Latkowo
Łączenie słupów Węzeł Jacewo
Kopanie rowu kablowego i układanie kabla Węzeł Latkowo
Regulacja ram studni oraz montaż pokryw typu PIOCH km 16+500-18+500
Dokończenie kopania rowu kablowego i układania kabla do zasilania stacji meteo oraz montaż złącza ZP – 1 wraz z podłączeniem Zasilanie stacji meteo Markowice


 

BRANŻA DROGOWA

Nasyp objazd DK25, DD21
Nasyp pod pobocza TG, DD26
Nasyp pas rozdziału TG
Odhumusowanie objazd DK25
Wykop – rów DK15
Wykop pod umocnienie skarpy TG
Wykop pod przyporę TG
1 warstwa podbudowy objazd DK25
2 warstwa podbudowy objazd DK25
Wypełnienie przypory kamieniem TG
Bariery stalowe TG, L1, L2, L4, DD8c
Bariery betonowe - szalowanie fundamentu TG
Stabilizacja pod kostkę CPR
Kostka betonowa DP2545C
Oczyszczanie ścieków TG km 4+880 - MO5S
Oczyszczanie korytek TG
Krawężnik kamienny 15x30 T1, T3
Krawężnik kamienny 20x30 DW412
Obrzeże DW412, CPR
Opornik T3
Obudowy wpustów TG

 

BRANŻA WOD – KAN

Regulacja pierścieni odciążających i płyt utrzymujących wraz z montażem żeliwnych krat ściekowych (Wp252, 264, 269, 270, 267) Węzeł Tupadły; km 16+380-16+441
Próba wodna szczelności wpustów i przykanalików (Wp278, Wp280) Węzeł Tupadły; km 16+586-16+626
Montaż kratek na wpustach nr Wp283, 285, 287, 290, 269 Węzeł Tupadły
Próba wodna szczelności wpustów i przykanalików (Wp264, Wp262) Węzeł Tupadły
Regulacja pierścieni odciążających i płyt utrzymujących wraz z montażem żeliwnych krat ściekowych (Wp379, 380, 382, 393, 385, 386) Węzeł Tupadły km 21+702 - 21+986
Próba wodna szczelności wpustów i przykanalików (Wp258, Wp260) Węzeł Tupadły km 16+207 - 16+247
Regulacja pierścieni odciążających i płyt utrzymujących wraz z montażem żeliwnych krat ściekowych (Wp258, 264, 270, 272, 289, 291, 292, 381, 384) Tupadły km 16+127 - 16+958, Markowice km 21+782 - 21+906
Przegląd i czyszczenie wpustów i rur (od Wp293 do Wp303) Tupadły km 18+104 - 18+504
Montaż wylotu przykanalika DN200 i DN160 do rowu drogowego /obruki/ Wp291 i Wp541 Tupadły km 16+918; DW412 km 0+536
Przegląd i czyszczenie wpustów i rur Wp291, Wp541 Tupadły km 16+918; DW412 km 0+536
Budowa wylotu przykanalika do rowu (obruki) - Wp292, Wp293 km 16+958, 18+104
Budowa wylotu przykanalika do rowu (obruki) - Wp294, Wp295 km 18+144, 18+184
montaż wyposażenia przepompowni P1 przy zbiorniku ZB1
Montaż wylotu przykanalika DN200 do rowu drogowego /obruki/ Wp321 i Wp368 Markowice km 19+780 - 21+309
Montaż ścieku skarpowego od Wp321, Montaż betonowego wylotu przykanalika na skarpie od Wp321 Markowice km 19+780

 

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Łączenie kabli w słupach Węzeł Jacewo
Sprawdzanie stanu izolacji i ciągłości kabli Węzeł Tupadły
Łączenie kabli w słupach Węzeł Tupadły
Regulacja ram studni oraz montaż pokryw typu PIOCH – kontynuacja km 6+200 - 22+900, DK15
Montaż wraz z podłączeniem złącza ZK-1 Zasilanie Przepompowni Marulewy
Kopanie rowu kablowego wraz z ułożeniem kabla do złącza Zkx-1P Zasilanie Przepompowni Marulewy
Zasypywanie rowu kablowego do złącza Zkx-1P Zasilanie Przepompowni Marulewy

 
 

Piątek, 19 stycznia 2018 
godzina 16:12
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women