laser pointershigh powered lasergreen laserblue laser pointerviridian laserlaser pointer for catslaser pointer penmost powerful laserlaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian lasermost powerful laserhigh powered laserblue laser pointerlaser pointer for catslaser pointer penlaser pointersgreen laserviridian laserlaser pointer penhigh powered laserblue laser pointerlazer pointerhigh powered laser pointerdiode laser
Postęp prac - Budowa Obwodnicy Inowrocławia

naglowek promo

logo ue 2

logo ue 1

BRANŻA DROGOWA

KŁSM
Podbudowa BA
Wykop
Humusowanie
Nasyp
Odmulenie rowu
Zabudowa wpustów
Obrzeża betonowe
Nawierzchnia z kostki kamiennej
Nawierzchnia z kostki betonowej
Warstwa wiążąca
Krawężnik kamienny
Przepust
Ścieki trójkątne
Podbudowa z betonu
Warstwa mrozoochronna
Montaż barier
Ulepszone podłoże
Wypełnienie przypory kamieniem
Pobocze z destruktu
Obudowy przepustów
Plantowanie

BRANŻA MOSTOWA

Umocnienie z kostki brukowej przy schodach skarpowych; Umocnienie stożków skarpowych geokratą i humusowanie MO5S
Montaż ekranu przeciwolśnieniowego - 50%, Układanie warstwy asfaltu twardolanego; Wykonanie odwodnienia płyty pomostu, Umocnienie stożków skarpowych geokratą i humusowanie; Montaż barier energochłonnych MO11S
Próbne obciążenia WO6S; WO9S; MO11S; WO12S

BRANŻA WOD-KAN

Montaż korytek skarpowych Latkowo
Dosypywanie ziemi, Wiązanie płotków faszynowych rzeka Noteć
Montaż wylotu przykanalika DN200 do rowu drogowego WP354,355,356,357, 358,359km 20+726 - 20+830 Markowice
Roboty ziemne pod przygotowanie budowy wylotu przykanalików do rowu: Wp357,358,359 km 20+870 - 20+950 Markowice
Przygotowanie i wykonanie zabruków (droga serwisowa Marulewy - Jacewo) km 8+800
Wykonanie drenażu drogowego km 5+700 - 5+877; km 5+877 - 6+005; km 8+591 - 8+624; km 10+276 - 10+321; km 14+000 - 14+185
Roboty ziemne pod przygotowanie budowy wylotu przykanalików do rowu: Wp349, 350, 351 km 20+541 - 20+621 Markowice
Wykonanie zabruków – uzupełnienia PPD18
Wykonanie zabruków km 7+600
Umacnianie skarp rzeki: Dosypywanie ziemi, Zabijanie kołków i wiązanie płotków faszynowych rzeka Noteć
Przygotowanie do posadowienia piaskowników oraz do wycięcia w studni SW4 i SW6 otworów pod piaskowniki km 6+200
Montaż wylotu przykanalika DN200 do rowu drogowego/ obruki Wp379, 380, 381, 382 km 21+702 - 21+826 Markowice
Osadzanie wylotów prefabrykowanych DK25; węzeł Tupadły
Montaż wylotu przykanalika DN200 do rowu drogowego/ obruki Wp383, 384, 385, 386 km 21+866 - 21+986 Markowice
Wycięcia w studni SW4 i SW6 otworów pod piaskowniki cd prac km 6+200
Roboty ziemne pod przygotowanie budowy wpustów Wp349,350 km 20+541
Przygotowanie do wykonywania zabruków km 7+600
Wyloty układanie korytek skarpowych km 5+248 - 6+353
Próby szczelności wpustów i przykanalików od 379 do 386 km 21+400
Montaż piaskownika w studni SW4 km 6+200
Układanie korytek skarpowych km 6+353 - 8+256; km 8+256 - 12+062; km 12+062 - 13+777; km 13+777 - 15+123; km 15+975 - 16+880; km 16+880 - 17+888
Prace porządkowe kanał 4,5,6,7 km 13+050
Wykonywanie zabruków km 7+600
Wp258 - montaż pierścienia i płyty km 15+887
Wp248 do Wp253 - montaż krat żeliwnych km 15+887 - 16+041
Umacnianie skarp rzeki: wyplatanie płotków faszynowych, Układka kamienia w płotkach faszynowych rzeka Noteć
Wp257 montaż pierścienia i płyty, montaż krat żeliwnych km 16+060
Wykonanie obruków Tupadły; ul. Jacewska i Markowice
Przygotowanie do wykonania zabruków PP D-37-1, PP D36-2, PPr TG-07b; km 16+900 - 19+000
Osadzanie wylotów prefabrykowanych Latkowo
Czyszczenie i płukanie studzienek wpustowych i przykanalików km 18+104 - 19+156
Kontynuacja próby szczelności studzienek i przykanalików DN200 km 18+104 - 19+156
Ułożenie rury drenarskiej, zasypanie wykopu, przywrócenie terenu do stanu poprzedniego do wykonania zabruków km 18+200
Osadzanie kratek ściekowych Markowice

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Regulacja ram studni oraz montaż pokryw typu PIOCH - kontynuacja km 8+500 - 9+700; km 8+000 - 9+500; km 16+000 - 17+500; km 6+000 - 10+500
Kopanie rowu kablowego wraz z ułożeniem kabla i bednarki od słupa 1.528 do 1.529 DK15 km 0+260 Węzeł Latkowo
Montaż fundamentów pod słupy DK15 Węzeł Latkowo
Montaż fundamentów pod słupy TG, Łącznica T3 Węzeł Tupadły
Zasypywanie rowu kablowego od słupa 4.111 do 3.102 TG Węzeł Tupadły
Zasypanie rowu kablowego od słupa 1.528 do 1.529 DK15 km 0+260 Węzeł Latkowo
Kopanie rowu kablowego od słupa 2.401 do 2.402 oraz układanie kabli od słupa 2.401 do 2.402, 2.401 do SO2 i 2.301 do SO2 Węzeł Jacewo
Montaż fundamentów pod słupy Łącznica T3 Węzeł Tupadły
Montaż słupów TG, Łącznica L3 Węzeł Latkowo
Kopanie rowu kablowego od zasilania przepompowni Marulewy Węzeł Jacewo
Montaż słupów TG, Łącznica L3 Węzeł Tupadły
Układanie kabla od zasilania przepompowni Marulewy Węzeł Jacewo
Kopanie rowu kablowego od ZK-2P do SO3 Węzeł Tupadły
Montaż fundamentów pod słupy DK15 Węzeł Latkowo
Kopanie rowu kablowego i układanie kabla od słupa 1.531 do 1.532 DK15 Węzeł Latkowo
Montaż szafy SO3 oraz wprowadzenie i podłączenie kabli Węzeł Tupadły
Sprawdzanie stanu izolacji i ciągłości kabli Węzeł Latkowo
Łączenie w słupach bednarki Węzeł Latkowo; Węzeł Jacewo
Kopanie rowu kablowego i układanie kabla od słupa 1.412 do 1.413 DK15 Węzeł Latkowo
Kopanie rowu kablowego i układanie kabla od słupa 1.413 do 1.422 DK15 Węzeł Latkowo
Zasypywanie rowu kablowego od słupa 1.412 do 1.413 DK15 i od 1.531 do 1.532 Węzeł Latkowo
Ułożenie kabli oraz zasypanie rowu kablowego od przepustów TG 10+330 do szafy SO2 i podłączenie w szafie Węzeł Jacewo
Zasypywanie rowu kablowego od słupa 1.413 do 1.422 DK15 oraz kopanie i zasypanie Węzeł Latkowo
Ustawianie fundamentów pod słupy Węzeł Tupadły
Kopanie, układanie kabla oraz zasypywanie rowu kablowego od słupa 1.426 do 1.429 Węzeł Latkowo
Kopanie rowu kablowego zasilania przepompowni Marulewy na wysokości DW252 Węzeł Jacewo
Kopanie ręczne rowu kablowego do zasilania przepompowni Marulewy Węzeł Jacewo
Kopanie, układanie kabla oraz zasypywanie rowu kablowego od słupa 1.423 do 1.424 i od 1.424 do 1.426 DK15 Węzeł Latkowo
Układanie i zasypanie kabla do zasilania przepompowni Marulewy na wysokości DW252 km 0+400 - 0+530 Węzeł Jacewo
Montaż rury osłonowej do zasilania lamp pod obiektem WO12S Węzeł Tupadły

EKRANY AKUSTYCZNE
Przygotowanie pod montaż słupów - spawanie prętów montażowych na ekranach nr E2, E3, E4, E5, E6 i E7 W. Tupadły, W. Latkowo
Spawanie i ustawianie słupów - ekrany od 1 do 3 Latkowo
Montaż konstrukcji wsporczej ekranów na Tupadłach (E4 do E7) wraz z zaszalowaniem i zabetonowaniem głowic pali Węzeł Tupadły
Pionowanie konstrukcji wsporczej ekranów na węźle Latkowo (E1, E2, E3) i zabetonowanie głowic pali Węzeł Latkowo

 

BRANŻA DROGOWA

Ściek trójkątny

Ściek korytkowy
Wykop
Podbudowa BA
Plantowanie
Humusowanie
Odmulanie rowu
Nasyp
Nawierzchnia z kostki kamiennej
Podbudowa z betonu
Nawierzchnia z kostki betonowej
Obrzeże betonowe
Ulepszone podłoże
Zabudowa wpustów
Naprawa płytkich wymyć
Montaż bariery
Krawężnik kamienny
Rekultywacja terenów płaskich

BRANŻA MOSTOWA

Montaż schodów skarpowych i wykonanie umocnień; Wykonanie odwodnienia płyty pomostu; Zabezpieczenie robót na okres zimowy WO6S
Umocnienie wlotów i wylotów PZ1S/PZ2S
Roboty wykończeniowe; Zabezpieczenie robót na okres zimowy WO9S
Przygotowanie powierzchni do układania papy termozgrzewalnej JL; Umocnienie skarp z kostki brukowej; Układanie papy termozgrzewalnej ustroju nośnego jezdni lewej; Montaż ekranu przeciwolśnieniowego MO11S

BRANŻA WOD-KAN

Montaż kratek ściekowych Latkowo
Montaż pierścieni odciążąjących i płyt utrzymujących wpsut na Wp283-289 km 16+718 - 16+289 Tupadły
Przygotowanie i wykonanie zabruków DS. ZB8 - ZB7; DS. km 8+900
Zasypanie kanału 4,5,6,7 oraz zagęszczenie terenu km 13+050
Wykonanie drenażu drogowego km 4+880 - 5+050; km 5+050 - 5+250; km 5+250 - 5+450
Wyloty km 15+123 - 16+175; km 16+175 - 17+060
Montaż kratek ściekowych Latkowo
Montaż pierścieni odciążąjących i płyt utrzymujących wpust na Wp267, 269, 525, T1, 332, 333, 334 km 16+346 - 16+380 Tupadły; km 20+017 - 20+029 Markowice
Montaż pierścieni odciążąjących i płyt utrzymujących wpust na Wp249, 250, 286 Tupadły km 15+962, 16+800

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA

Regulacja ram studni oraz montaż pokryw typu PIOCH - kontynuacja km 14+670 - 16+200; km 14+000 - 14+700; km 11+000 - 14+700
Kopanie rowów pod przepusty kablowe oraz ułożenie przepustów i zasypanie Węzeł Jacewo km 10+310
Montaż opraw na słupach TG i Łącznice L1, L2 Węzeł Latkowo
Montaż opraw na słupach TG i Łącznice J1, J2 Węzeł Jacewo
Montaż słupów DK15 i TG Węzeł Latkowo
Montaż opraw na słupach Łącznice L3, L4 Węzeł Latkowo
Montaż słupów TG Węzeł Jacewo
Montaż fundamentów pod słupy Węzeł Latkowo
Montaż słupów Łącznice i TG Węzeł Latkowo, Węzeł Tupadły

EKRANY AKUSTYCZNE
Wiercenie i betonowanie pali - ekran nr E7 W. Tupadły Łącznica T3 km 0+154 - 0+260
Wiercenie i betonowanie pali - ekran nr E4 – 6 W. Tupadły DW412 km 0+780 - 0+850
Wiercenie i betonowanie pali - ekran nr E1 W. Tupadły E1 km 0+278 - 0+315 (DK15)

BRANŻA DROGOWA
Ściek trójkątny
Krawężnik kamienny
Nawierzchnia z kostki kamiennej
Ulepszone podłoże
Warstwa wiążąca
Plantowanie
Humusowanie
Nasyp
Naprawa płytkich wymyć
Warstwa technologiczna
Ściek korytkowy
Profilowanie powierzchni płaskich
Podbudowa z betonu
Rekultywacja powierzchni płaskich
Odhumusowanie

BRANŻA MOSTOWA
Montaż schodów skarpowych i wykonanie umocnień PG5aS
Montaż schodów skarpowych i wykonanie umocnień WO6S
Umocnienie wlotów i wylotów PZ1S/PZ2S
Roboty wykończeniowe WO9S
Wykonanie umocnienia rzeki w zakresie mostowym; Układanie mieszanki betonowej kapy chodnikowej JP; Program naprawczy; Przygotowanie powierzchni do układania papy termozgrzewalnej JL; Umocnienie skarp z kostki brukowej MO11S
Umocnienie stożków skarp i montaż schodów skarpowych WO12S

BRANŻA WOD-KAN
Montaż korytek skarpowych i wykonywanie obruków Tupadły
Regulacja pierścieni odciążających Latkowo
Roboty ziemne pod przygotowanie wylotów przykanalików do rowu km 18+100 - 18+300 Tupadły
Przygotowanie i rozwiezienie brakującego materiału do budowy wylotów przykanalików oraz wylotów ścieków skarpowych do rowu km 18+100 - 19+100 Tupadły; km 20+000 - 20+200 Markowice
Posadowienie wylotu, studni S1.21 i S1.20a przy zbiorniku ZB8 km 9+800
Wykonanie zabruków km 8+800
Wykonanie drenażu drogowego km 6+077 - 6+200; 6+200 - 6+350; 6+350 - 6+550
Wyloty km 5+100 - 6+350; km 6+350 - 11+453; km 11+453 - 13+083
Montaż kratek ściekowych i regulacji pierścieni odciążających Latkowo
Obudowa wylotu przykanalika DN200 do rowu drogowego Wp289 -Wp302 km 18+304 - 18+464Tupadły
Przewóz studni z odcinka przy ZB8 do ZB9 km 9+800 - 12+800
Przygotowanie wykopu pod posadowienie studni S2.25, OS1 km 12+800
Montaż korytek ściekowych Latkowo
Obudowa wylotu przykanalika DN200 do rowu drogowego Wp305, 316, 317 km 18+584 - 19+065 Tupadły
Montaż studni S2.25 przy ZB9 km 12+800
Przewiezienie studni i P2 z ZB8 do ZB9 OI

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA
Montaż fundamentów pod słupy Łącznica L3, L4 Węzeł Latkowo
Kopanie rowu kablowego oraz układanie kabla i bednarki od słupa 1.514 do 1.517 Węzeł Latkowo
Montaż fundamentów pod słupy DK15 Węzeł Latkowo
Rozpoczęcie montażu zabezpieczeń studni typu PIOCH docelowej regulacji oraz napraw OI
Montaż fundamentów pod słupy TG Węzeł Tupadły
Kopanie rowu kablowego oraz układanie kabla i bednarki od Zke-1P do wykonanych przepustów Węzeł Jacewo
Kopanie rowu kablowego pod kabel eSN do trafostacji słupowej do wykonanego przepustu pod DW252 Węzeł Jacewo

BRANŻA WOD-KAN
• Regulacja pierścieni odciążających Latkowo
• Budowa wylotów ścieku skarpowego od wpustów Wp322, Wp329, Wp331 km 19+300 - 20+000
• Przygotowanie oraz wykonanie zabruków O 800 i O 400 DW252 oraz zbiornik ZB6
• Poprawka zabruków O 800 DW252
• Wykonywanie zabruków km 10+000 - 11+300
• Wykonanie drenażu drogowego km 21+700 - 21+900; km 21+900 - 22+100; km 22+100 - 22+300
• Montaż ścieku skarpowego od Wp322, Wp329, Wp331 km 19+800 - 20+000
• Rozpoczęcie prac posadowienia studni, przepompowni, ułożenie rur fi 315 km 9+800
• Montaż ścieku skarpowego od Wp331 oraz obudowa wylotu ścieku skarpowego do rowu od Wp331 km 19+800 - 20+000
• Budowa wylotu przykanalika do rowu drogowego DN200 od Wp306 i Wp307 km 18+665-18+705 Tupadły
• Przygotowanie oraz wykonanie zabruków O 800 i O 600 km 9+800; 7+800; 10+500

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA
• Ustawianie fundamentów pod słupy TG Węzeł Latkowo
• Układanie kabla od słupa 1.312 do 1.315 Łącznica L3 Węzeł Latkowo
• Kopanie rowu kablowego oraz układanie kabla i bednarki od słupa 1.503 do 1.508 Węzeł Latkowo
• Kopanie rowu kablowego od ZK-1P do SO1 Węzeł Latkowo
• Ustawianie fundamentów pod słupy Dk15. Kopanie rowu kablowego oraz układanie kabla i bednarki od słupa 1.522 do 1.524 wraz z zasypaniem Węzeł Latkowo
• Kopanie rowu kablowego od słupa 1.521 do 1.517 (DK15 0+290-0+550 km) Węzeł Latkowo


 

BRANŻA DROGOWA
• Zabudowa wpustów
• Podbudowa BA
• Warstwa wiążąca
• KŁSM
• Nawierzchnia z kostki kamiennej
• Ściek muldowy
• Ściek trójkątny
• Podbudowa z betonu C16/20
• Nawierzchnia z kostki betonowej
• Krawężnik kamienny
• Wykop rowu
• Nasyp
• Humusowanie
• Ściek z kostki kamiennej
• Profilowanie skarpy nasypu z humusowaniem
• Rekultywacja powierzchni płaskiej
• Wymiana gruntu
• Ulepszone podłoże
• Podbudowa z mieszanki niewiązanej
• Obrzeże betonowe
• Nasadzenia krzewów
• Ściek korytkowy
• Plantowanie i humusowanie skarp oraz rowu
BRANŻA MOSTOWA
• Układanie schodów skarpowych i wykonanie umocnień; Montaż kotew do barier
energochłonnych; Wykonanie schodów skarpowych i umocnień stożków; Montaż
barier w pasie dzielącym; Montaż schodów skarpowych i wykonanie umocnień PG5aS
• Montaż barier w pasie dzielącym; Wykonanie bezbarwnej powłoki antykorozyjnej
na powierzchniach betonowych MO5S
• Wykonanie kap chodnikowych na dojazdach; Odwodnienie płyty pomostu; Montaż
balustrad na obiekcie; Montaż schodów skarpowych i wykonanie umocnień WO6S
• Umocnienie wlotów i wylotów PZ1S/PZ2S
• Roboty wykończeniowe WD8S
• Wykonanie schodów skarpowych i umocnień stożków; Montaż korytek granitowych
na obiekcie; Odwodnienie płyty pomostu; Roboty wykończeniowe WO9S
• Wykonanie umocnienia rzeki w zakresie mostowym; Realizacja programu
naprawczego płyty ustroju nośnego; Układanie papy termozgrzewalnej na ustroju
nośnym (pod kapami); Zbrojenie kap na płycie pomostu JL; Montaż kraweżników
zanikających; Kapy chodnikowe na ustroju nośnym JL; Program naprawczy;
Układanie mieszanki betonowej kapy chodnikowej na ustroju nośnym JL MO11S
• Umocnienie stożków skarp i montaż schodów skarpowych WO12S
• Wykonanie umocnień stożków; Montaż krawężników na zanikach; Roboty
wykończeniowe PG14S
• Montaż krawężników na zanikach; Umocnienie skarp stożków; Roboty
wykończeniowe WD15S

BRANŻA WOD-KAN
• Regulacja pierścieni odciążających Latkowo
• Budowa wylotów ścieku skarpowego od wpustów Wp322, Wp329, Wp331 km 19+300 -
20+000
• Przygotowanie oraz wykonanie zabruków Ø 800 i Ø 400 DW252 oraz zbiornik ZB6
• Poprawka zabruków Ø 800 DW252
• Wykonywanie zabruków km 10+000 - 11+300
• Wykonanie drenażu drogowego km 21+700 - 21+900; km 21+900 - 22+100; km
22+100 - 22+300
• Montaż ścieku skarpowego od Wp322, Wp329, Wp331 km 19+800 - 20+000
• Rozpoczęcie prac posadowienia studni, przepompowni, ułożenie rur fi 315 km
9+800
• Montaż ścieku skarpowego od Wp331 oraz obudowa wylotu ścieku skarpowego do
rowu od Wp331 km 19+800 - 20+000
• Budowa wylotu przykanalika do rowu drogowego DN200 od Wp306 i Wp307 km
18+665-18+705 Tupadły
• Przygotowanie oraz wykonanie zabruków Ø 800 i Ø 600 km 9+800; 7+800; 10+500

ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA
• Ustawianie fundamentów pod słupy TG Węzeł Latkowo
• Układanie kabla od słupa 1.312 do 1.315 Łącznica L3 Węzeł Latkowo
• Kopanie rowu kablowego oraz układanie kabla i bednarki od słupa 1.503 do
1.508 Węzeł Latkowo
• Kopanie rowu kablowego od ZK-1P do SO1 Węzeł Latkowo
• Ustawianie fundamentów pod słupy Dk15. Kopanie rowu kablowego oraz układanie
kabla i bednarki od słupa 1.522 do 1.524 wraz z zasypaniem Węzeł Latkowo
• Kopanie rowu kablowego od słupa 1.521 do 1.517 (DK15 0+290-0+550 km) Węzeł
Latkowo

 

BRANŻA DROGOWA
• kostka kamienna
• ściek muldowy na ławie z betonu
• nawierzchnia z kostki betonowej
• ściek trójkątny na ławie z betonu
• zabudowa wpustów w ciągu ścieków trójkątnych
• podbudowa BA
• KŁSM
• wymiana gruntu
• odhumusowanie
• wykop-rów
• humusowanie
• naprawa płytkich wymyć
• nawierzchnia z kostki kamiennej
• nasyp
• warstwa technologiczna
• odmulanie rowu
• krawężnik kamienny
• podbudowa z mieszanki niewiązanej
• brewka betonowa
BRANŻA MOSTOWA
• Uszczelnianie desek gzymsowych i krawężników kitem poliuretan; Układanie
asfaltu twardolanego;
• Układanie schodów skarpowych; Montaż kotew do barier energochłonnych PG5aS
• Zbrojenie oraz deskowanie kap chodnikowych na najazdach; Układanie miesz.
bet. 1 etapu kap chodnikowych na najazdach; Realizacja kap chodnikowych na
najazdach podpora A WO6S
• Roboty wykończeniowe; Montaż repera stałego WD8S
• Wykonanie schodów skarpowych i umocnień stożków, Montaż krawężników
zanikających na dojazdach; Wykonanie schodów skarpowych i umocnień stożków;
Montaż korytek granitowych na obiekcie WO9S
• Wykonanie umocnień rzeki w zakresie mostowym, Zbrojenie oraz deskowanie kapy
na najazdach; Realizacja programu naprawczego płyty ustroju nośnego, Układanie
papy termozgrzewalnej na kapach MO11S
• Montaż krawężników na dojazdach; Umocnienie stożków skarp WO12S
• Wykonanie umocnień stożków; Montaż krawężników na zanikach PG14S
• Montaż korytek ściekowych na ustroju nośnym WD15S

BRANŻA WOD-KAN
• Układanie korytek ściekowych i wykonanie obruków Tupadły DK25
• Montaż wpustu i przykanalika Wp250 oraz montaż studni W. Tupadły przy rzece
Noteć
• Wykonanie zabruków Ø 800 DW252
• Wykonanie drenażu drogowego km 21+000 - 21+100
• Podłączenie systemu odwodnieniowego mostu na rzece Noteć do Wp250 MO11S
• Wstawienie studni S2 km 15+980
• Przygotowanie i wykonanie zabruków Ø 800 Ø 400 DW252
• Wykonanie drenażu drogowego km 21+100 - 21+200; km 21+200 - 21+400
• Wykop, montaż wpustu i przykanalika Wp35 DK25 km 5+861
• Regulacja pierścieni odciążających Latkowo
• Montaż wpustu Wp249 wraz z przykanalikiem DN200 W. Tupadły km 15+962
• Podłączenie systemu odwodnieniowego mostu na rzece Noteć do Wp249 W. Tupadły
km 15+962
• Montaż wpustu Wp525 wraz z przykanalikiem DN160 W. Tupadły - T1 km 0+002
ELEKTROENERGETYKA I TELETECHNIKA
• Montaż ochrony przeciwporażniowej wiaduktu W09S/1 i W09S/2 km kol 313,425
linii 131 Chorzów Batory – Tczew
• Ustawianie fundamentów pod słupy Węzeł Latkowo
• Kopanie rowu kablowego wraz z ułożeniem kabla i bednarki oraz zasypanie
wykopu od słupa 3.202 do 4.101 (łącznica T2) Węzeł Tupadły
• Kopanie rowu kablowego od słupa 1.316 do 1.321 (Łącznica L3 , L4 ) i od
słupa 3.123 do 3.125 ( Łącznica L4 ) Węzeł Latkowo
• Kopanie rowu kablowego wraz z ułożeniem kabla i bednarki od słupa 3.118
do 3.122 Węzeł Tupadły


Piątek, 19 stycznia 2018 
godzina 16:13
Początek strony

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women